Zaštita na radu

Zaštita na radu obuhvaća skup pravila i mjera čiji je cilj osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za sve zaposlenike i osobe na radu kako bi se spriječile nesreće i profesionalne bolesti. Glavni ciljevi zaštite na radu su prepoznavanje rizika, provođenje preventivnih mjera, edukacija radnika te poštivanje zakonskih propisa o sigurnosti na radu.

Novosti iz zaštite na radu

Za lakše praćenje i ispunjavanje zakonskih obveza pripremili smo alate koji će stručnjacima zaštite na radu olakšati posao.

Koristite naš kaklulator vatrogasnih aparata da bi izračunali koliko jedinica gašenja iznosi požarno opterećenje nekog prostora te koliko je potrebno osigurati vatrogasnih aparata. Kalkulator buke olakšat će odabir odgovarajuće zaštitne opreme za zaštitu sluha. Uz Evidpro lakše možete voditi evidencije o provedenim ispitivanjima i osposobljavanjima, pratiti rokove i izrađivati dokumentaciju poput uputnica za liječničke preglede, evidencija ispitivanja vatrogasnih aparata, ZOS i ZOOP obrasce, izradu procjene rizika i drugih iz zaštite na radu i zaštite od požara, ali i zaštite okoliša i sanitarne kontrole. Uz Evidpro imat ćete i uvid u troškove ispunjenih obveza i moći ćete lakše planirati buduće troškove. Za sve ostale obveze vezane uz zaštitu na radu, provođenje osposobljavanja, ispitivanja i izrade dokumentacije pošaljite nam upit i zatražite ponudu.

Vatrogasni aparat za kalkulator vatrogasnih aparata
Slika slušalica za kalkulator buke
Slika oglas za Evidpro program za vođenje poslova zaštite na radu
Slika za poveznicu na traženje ponuda za zaštitu na radu

Starije novosti iz zaštite na radu

Što je zaštita na radu?

Zaštita na radu odnosi se na skup pravila, mjera i aktivnosti koje imaju za cilj osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za sve zaposlene. Glavni cilj zaštite na radu je spriječiti nesreće na radu, profesionalne bolesti i druge zdravstvene probleme koji mogu nastati kao posljedica radnih aktivnosti.

Ključni aspekti zaštite na radu uključuju:

 1. Identifikacija rizika: Prepoznavanje potencijalnih opasnosti i procjena rizika na radnom mjestu.
 2. Prevencija: Provođenje mjera za smanjenje ili eliminiranje rizika. To uključuje upotrebu zaštitne opreme, sigurnosnih procedura i tehničkih rješenja.
 3. Edukacija i trening: Obučavanje radnika o sigurnosnim procedurama i pravilnoj upotrebi opreme.
 4. Pravna regulativa: Poštivanje zakona i propisa koji se odnose na zaštitu na radu. U mnogim zemljama postoje specifični zakoni i standardi koje poslodavci moraju slijediti.
 5. Nadzor i kontrola: Redovito praćenje i inspekcija radnih mjesta kako bi se osigurala usklađenost sa sigurnosnim standardima.
 6. Reagiranje na incidente: Protokoli za hitne slučajeve i postupanje u slučaju nesreće ili opasnosti.

Primjeri mjera zaštite na radu mogu uključivati:

 • Nošenje zaštitne opreme kao što su kacige, rukavice, naočale i zaštitne cipele.
 • Osiguranje pravilne ventilacije u radnim prostorima kako bi se izbjegla izloženost štetnim tvarima.
 • Postavljanje sigurnosnih znakova i obavijesti.
 • Redovito održavanje strojeva i opreme kako bi se spriječili kvarovi i nesreće.
 • Organiziranje obuka i radionica o sigurnosnim temama.

Zaštita na radu je neophodna za očuvanje zdravlja radnika i smanjenje rizika od nesreća, što također doprinosi većoj produktivnosti i zadovoljstvu radnika.

Donosimo pregled osnovnih obveza poslodavaca, koje se mogu razlikovati ovisno o djelatnosti i broju zaposlenih.

Svi poslodavci obvezni su, neovisno o broju zaposlenih:

 • Ugovoriti vođenje poslova zaštite na radu (za poslodavce s 49 ili manje zaposlenih vođenje mogu ugovoriti s vanjskom tvrtkom, a 50 i više moraju zaposliti određen broj stručnjaka zaštite na radu)
 • Izraditi i održavati ažurnom procjenu rizika
 • Izraditi program osposobljavanja
 • Osposobiti sve radnike za rad na siguran način
 • Izraditi plan evakuacijei spašavanja koji sadrži tekstualni i grafički dio (grafički dio nije obveza za poslodavce bez stalnog radnog prostora)
 • Osposobiti odgovorne osoba za provedbu evakuacije i spašavanja te provoditi praktične vježbe evakuacije i spašavanja
 • Ugovoriti usluge medicine rada
 • Osposobiti radnike za pružanje prve pomoći
 • Ispitati električne i druge instalacije koje postoje u prostorima za rad
 • Ispitati parametre radnog okoliša (mikroklima, buka, osvjetljenje, kemijski i biološki čimbenici)
 • Ispitati radu opremu (ako se koristi)
 • Postaviti upute za rad na siguran način
 • Postaviti ormariće za prvu pomoć s odgovarajućim sadržajem
 • Postaviti vatrogasne aparate u prostore u kojima se obavlja rad
 • Označiti puteve za evakuaciju te postaviti ostale sigurnosne oznake
 • Osnovati odbor za zaštitu na radu (ako zapošljava 50 ili više osoba)
 • Kontinuirano informirati i savjetovati radnike o zaštiti na radu
 • Osigurati zaštitu od duhanskog dima te zabranu zloporabe alkohola i drugih opojnih sredstava na radu
 • Voditi evidencije iz zaštite na radu

Za više detalja pogledajte stranicu Obveze poslodavca iz zaštite na radu.

Stručni ispiti

Tražite dodatne informacije o polaganju stručnog ispita? Za buduće stručnjake donosimo kratki pregled što koji su to stručni ispiti, koje poslove možete raditi s određenim položenim ispitima, koji su uvjeti za polaganje stručnog ispita, kako se prijaviti za stručni ispit te primjere ispitnih pitanja.