Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) poslodavci s 49 i manje zaposlenih poslove zaštite na radu mogu voditi sami ili preko svog ovlaštenika ako ispunjavaju uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja ili mogu zaposliti stručnjaka, odnosno vođenje poslova zaštite na radu povjeriti vanjskim ovlaštenim tvrtkama. U slučaju da zapošljavaju 50 i više radnika poslodavci moraju zaposliti određen broj stručnjaka zaštite na radu, ovisno o djelatnosti koju obavljaju i broju ljudi koje zapošljavaju. Stručnjaci zaštite na radu dijele se na stručnjake I. stupnja i stručnjake II. stupnja, ovisno o tome polože li opći ili opći i posebni dio stručnog ispita.

OPĆI DIO STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU – STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU I. STUPNJA

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja:

  • je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili
  • ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu, ili
  • posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

Poslodavci s 49 i manje zaposlenih poslove mogu voditi sami ako ispunjavaju uvjete za stručnjaka I. stupnja ili mogu zaposliti (najmanje jednog) stručnjaka I. stupnja za vođenje poslova zaštite na radu. Također, poslodavci od 50 do uključivo 249 zaposlenih vođenje poslova zaštite na radu mogu povjeriti stručnjaku I. stupnja ako barem 80% djelatnika radi na poslovima s malim rizicima. Poslodavci koji zapošljavaju između 250 do 499 zaposlenika moraju zaposliti minimalno jednog stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i jednog stručnjaka II. stupnja.

OPĆI I POSEBNI DIO STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU – STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU II. STUPNJA

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i koja:

  • je položila opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili
  • ima priznat status stručnjaka zaštite na radu.

Stručnjak II. stupnja može raditi kod poslodavaca koji zapošljavaju 50 do 249 zaposlenika (izuzetak su poslodavci s 50 do 249 zaposlenika gdje 80% radnika radi na poslovima s malim rizicima kada je dovoljno zaposliti samo stručnjaka zaštite na radu I. stupnja). Svi poslodavci s 500 i više zaposlenika moraju zaposliti određen broj stručnjaka zaštite na radu:

  • na svakih 500 zaposlenih moraju zaposliti barem jednog dodatnog stručnjaka zaštite na radu II. stupnja
  • ako 80% radnika radi poslove s malim rizicima tada poslodavci moraju zaposliti dodatnog stručnjaka zaštite na radu II. stupnja na svakih daljnjih 2000 zaposlenika.

NAČIN PRIJAVE, CIJENA I NAČIN POLAGANJA

Stručni ispit prijavljuje se slanjem popunjene prijave na adresu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb. Prijava uključuje popunjen SIS-1 obrazac, presliku diplome/svjedodžbe kandidata o završenom obrazovanju i izvadak iz registra Trgovačkog suda poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen.

Nakon prijave ispita, iz Ministarstva Vam se dostavljaju podaci o računu na koji se vrši uplata troškova ispita kao i iznos troškova, a nakon što Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dostavite dokaz o uplati troškova ispita, navedeno Ministarstvo obavještava Vas o terminu polaganja ispita sukladno rokovima propisanim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Cijena općeg ili posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 560,00 kuna a cijena općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 840,00 kuna.

Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom, usmeno. Prvo svi kandidati polažu opći dio ispita, a nakon toga polaže se posebni dio. Stručni ispit polaže se u jednom danu. Termini ispita nisu dostupni javno, već se organiziraju kada se prijavi dovoljan broj ljudi. O terminu polaganja ispita kandidati će biti obaviješteni poštom, najmanje 30 dana prije polaganja ispita. Troškove ispita kandidati plaćaju prema uputi koju će im dostaviti Ministarstvo, a potvrdu o uplati troškova ispita moraju donijeti na polaganje stručnog ispita.

PREUZMITE

Pitanja s ispita za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu možete pronaći na našoj stranici ISPITNA PITANJA.