Evidpro: sve što trebate za vođenje evidencije i zakonskih obveza

Evidpro svojim korisnicima pruža mogućnost vođenja evidencija iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole i svakodnevnih obveza. Uz Evidpro imat ćete učinkovit pregled nad svim Vašim obvezama, njihovim rokovima, ali i troškovima.

Modul vođenja zaštite na radu pokriva sve vrste osposobljavanja, ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja radnog okoliša i kemijskih štetnosti, ispitivanja električnih instalacija, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, ispitivanja skladišnih regala, valjanost procjene opasnosti i rizika i praćenje vježbi evakuacije.

Osim navedenog moguće je pregledavati pregledavati i izrađivati dokumentaciju, i to obavijesti o ozljedi na radu, prijave ozljeda na radu, godišnja izvješća o ozljedama, prijave gradilišta i uputnice za liječničke preglede.

Modul vođenja zaštite od požara obuhvaća pregled nad ispitivanjima vatrogasnih aparata i hidranata, ispitivanjima sprinkler sustava, ispitivanjima plinodojave i vatrodojave, ispitivanjima protupožarne opreme, ispitivanjima EX opreme i EX prostora, ispitivanjima statičkog elektriciteta i nadzorima dokumentacije od strane EX agencije.

U ovaj ulazi i kalkulator vatrogasnih aparata, alat koji izračunava, ovisno o veličini Vaših poslovnih prostora i djelatnosti koja se u njima odvija, potreban broj vatrogasnih aparata.

Modul vođenja zaštite okoliša omogućava vođenje evidencija i praćenje rokova vezano uz mjerenja emisija iz stacionarnih izvora, prijave Agenciji za zaštitu okoliša, prijave u Registar onečišćivača okoliša, predaje Plana gospodarenja otpadom, predaje Očevidnika o opasnim kemikalijama, predaje EHOS obrasca, predaje godišnje bilance opasnog otpada i opasnih kemikalija. Osim navedenog, u Evidprou možete i izraditi i vođenji evidencija o očevidnicima o nastanku i tijeku otpada: ONTO, ONTOBA, ONTOG i ONTOU obrascima.

Modul sanitarna kontrola namijenjen je prvenstveno ugostiteljima i trgovcima, a uz njega vodite računa o trajanju i isteku sanitarnih knjižica Vaših zaposlenika, o potrebi ispitivanja i čišćenja kuhinjskih napa i ventilacije, o uzorkovanju hrane, o primjenama DDD mjera (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija), o valjanosti postojećih položenih tečaja higijenskih minimuma i valjanosti uvjerenja za rad s kemikalijama.

Uz Evidpro možete brinuti i o svakodnevnim obvezama ugovorima o radu, ugovorima o najmu, ugovorima o pružanju usluga, redovitom servisu službenih vozila, tehničkom pregledu službenih vozila, dostavi dokumentacije, valjanosti energetskog certifikata….

Evidpro pruža i pregled i upravljanje troškovima Vaših obveza. Osim što imate pregled obveza koje Vam ističu, nudi Vam se i pregled troškova kako bi mogli planirati buduće financijske izdatke i lakše prikupiti ponude, prijaviti se na natječaje i slično.

ZAŠTO EVIDPRO?

Vrlo jednostavno – Evidpro radi diskretno, u pozadini Vašeg računala, te Vas upozorava na vrijeme o isteku određenih obveza. Uz Evidpro ne morate unositi velik broj nepotrebnih podataka, već samo one osnovne te ćete uvijek znati tko je zadužen za što i gdje Vam se uvjerenja nalaze.

Osim navedenog, imat ćete uvid u troškove Vaših obveza, odnosno koja im je bila cijena i kojoj tvrtci ste povjerili određeno ispitivanje, osposobljavanje ili izradu dokumentacije što Vam olakšava planiranje financijskih izdataka za Vašu tvrtku.

Uz Evidpro ćete povećati učinkovitost svojih radnika jer će više vremena moći posvetiti Vašoj glavnoj djelatnosti, a ne praćenju propisa i valjanosti uvjerenja i dokumentacije, ali i uštedjeti jer pravovremenim ispunjavanjem nekih obveza iste ne morate platiti (pogledajte članak Liječnički pregled zaposlenika i povrat troškova poslodavcu).

Evidpro svakako preporučamo svim našim korisnicima – vodite evidencije iz zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole i svakodnevnih obveza brzo, učinkovito i jednostavno.

Za kontakt, pitanja i više informacija posjetite www.evidpro.hr.