Propisi zaštite na radu za uredske i jednostavne djelatnosti

Procjena opasnostitemeljni je dokument koji mora posjedovati svaka pravna osoba. Ona je temelj zaštite na radu i prva stavka koju će inspektor prilikom nadzora zatražiti na uvid. Procjena analizira postojeće radne procese i radna mjesta, identificira opasnosti i donosi plan mjera za povećanje sigurnosti. Potrebno je raditi reviziju procjene opasnosti nakon teže ili grupne ozljede radnika, smrtne ozljede, profesionalne bolesti, promjena u tehnologiji i procesu rada ili svake 2 godine.
Svi zaposlenici obavezni su proćiosposobljavanje za rad na siguran način i početno gašenje požara. Ako je zaposlenik negdje već prošao osposobljavanje za početno gašenje požara ne mora ga ponovno prolaziti pod uvjetom da može pribaviti orginalno uvjerenje od bivšeg poslodavca ili tvrtke koja je osposobljavanje provela. Slično vrijedi za rad na siguran način, uz jedan uvjet – zaposlenik mora raditi isti posao koji je obavljao u prošloj tvrtci. Ako je zaposlenik promijenio posao (npr. prije je osoba radila kao dostavljač, a sad je skladištar) mora ponovno proći osposobljavanje za rad na siguran način jer su opasnosti kojima je izložen na novom radnom mjestu različite od opasnosti na kojima je bio izložen prije. Osposobljavanje za početno gašenje požara vrijedi doživotno, a za rad na siguran način vrijedi do promjene radnog mjesta ili uvođenja nove tehnologije.
U svakoj poslovnici i u svakoj smjeni (ako radi više od jedna osoba) jedna osoba mora bitiosposobljena zapružanje prve pomoćina 20 zaposlenih, a ako imate više od 20 zaposlenih onda treba osposobiti po još jednu osobu na daljnjih 50 radnika. Također, u svakoj smjeni i na svakoj lokaciji jedna osoba mora bitiosposobljena za ovlaštenika poslodavca. Ovlaštenik je osoba zadužena za nadgledanje primjene mjera zaštite na radu i za suradnju s inspektorom u slučaju nadzora.
Tvrtke u kojima zaposlenici rade duže od4 sata dnevno na računalu (u prosjeku)obavezne su dati izraditiprocjenu opasnosti za radna mjesta s računalom. Također, svi radnici koji rade s računalom obavezni su proćiosposobljavanje za siguran rad pri radu na računalui svake dvije godine obavitipregled vidakod liječnika specijalista medicine rada.
Ispitivanje radnog okolišapotrebno je provesti na svim radnim mjestima. Ono obuhvaća ispitivanje temperature, vlage i brzine strujanja zraka te buke i jakosti rasvjete. Provodi se najmanje jednom u 2 godine.
Ispitivanje električnih instalacijapotrebno je provesti u svim prostorima tvrtke. Provodi se najmanje jednom u 4 godine. Ako tvrtka svoje prostoje unajmljuje onda obveza ispitivanja električnih instalacija pada na tvrtku najmodavca. Tada je dovoljno od najmodavca zatražiti zapisnik o ispitivanju električnih instalacija.
Poslodavac je obavezan donijetiPlan evakuacije i spašavanjai upoznati sve zaposlenike s njim. Na osnovu Plana evakuacije moraju se provoditi vježbe evakuacije najmanje jednom u dvije godine.
Iako je ovdje riječ o jednostavnijim djelatnostima i kod njih se mogu naćistrojevi i uređaji s povećanim opasnostima. U restoranima je riječ o pećnicama, plinskim uređajima, u uredima je najčešće to plinski bojler. Ove uređaje, ako postoje, potrebno je ispitivati najmanje jednom u dvije godine.
Svaki poslodavac obavezan jevoditi evidenciju, posjedovati knjigu nadzora iz zaštite na radu i radne prostore opremiti znakovima sigurnosti. Evidencija se vodi na propisanim EK obrascima koje je potrebno čuvati i, u slučaju nadzora, dati inspektoru na uvid.