Podnošenje prijava inspektoratu rada

S tim u vezi tijeku je prijenos potrebnih podataka i aplikacija sa web stranice Državnog inspektorata na web stranicu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji će biti završen početkom siječnja 2014. godine.
Do tada sve podneske koji se odnose na djelovanje inspektora rada možete dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: [email protected], ili poštom na sljedeće adrese:
ZAGREB
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Središnji ured
Petračićeva 4
10 000 Zagreb
[email protected]
tel. +3851 3696 486
fax. +3851 3696 499

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Zagreb
Prilaz Ivana Visine 1-3
10 000 Zagreb
[email protected]
tel. +3851 650 4504, +3851 650 4505
fax. +3851 650 4523

RIJEKA
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Rijeka
Lošinjska 16
51 000 Rijeka
[email protected]
tel. +38551 356 113
fax. +38551 356 342

SPLIT
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Split
Mike Tripala 6
21 000 Split
[email protected]
tel. +38521 407 345
fax. +38521 407 357

OSIJEK
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Osijek
Šetalište kardinala Franje Šepera 1d
31 000 Osijek
[email protected]
tel. +38531 250 637
fax. +38531 250 636

VARAŽDIN
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Varaždin
Ankice Opolski 2
42 000 Varaždin
[email protected]
tel. +38542 658 373
fax. +38542 658 398

preuzeto sa web stranica Ministarstva – www.mrms.hr