Kako postupiti u slučaju požara?

Požar nastaje kada se zatvori požarni trokut koji obuhvaća gorivu tvar, izvor topline i kisik. Da bi gašenje bilo uspješno potrebno je ukloniti jedan od elemenata iz požarnog trokuta. Na tom načelu temelje se metode gašenja požara. Uobičajena sredstva za gašenje su voda, vatrogasni prah i pjena, CO2, haloni i priručna sredstva (deka, pijesak i slično).

Načela gašenja su sljedeća:

 • odstranjivanje gorive tvari (ukloni se goriva tvar)

 • ugušivanje, odnosno prekid dovoda kisika požaru

 • hlađenje, odnosno smanjivanje temperature gorive tvari

 • antikatalitički, odnosno djelovati na kemijsku reakciju požara.

Općenito načelo glasi POŽARI S ŽAROM SE MORAJU HLADITI, A POŽARI SA PLAMENOM GUŠITI.

Prema vrsti gorive tvari razlikujemo nekoliko klasa požara:

 • požari klase A su požari krutih tvari. Gasimo ih vodom, pijeskom, priručnim sredstvima.

 • požari klase B su požari zapaljivih tekućina. Njih gasimo pjenom, prahom, halonima, ugljičnim dioksidom.

 • požari klase C su požari plinovitih tvari. Gase se prahom i halonima.

Prilikom gašenja požara, osim na klasu požara prema kojoj je potrebno koristiti određena sredstva za gašenje, nužno je i obratiti pozornost na ostale okolnosti. Najviše pažnje je potrebno posvetiti kod gašenja požara vodom – voda je dobar vodič električne struje pa stoga se ne smije koristiti za gašenje požara električnih instalacija ili u blizini električnih instalacija. Isto tako vodom se ne smiju gasiti požari lakih metala (aluminija, magnezija i slično) te požari klasa B.
U priručna sredstva za gašenje požara spadaju pijesak, zemlja, brašno, pokrivači i sve ostalo što se može naći pri ruci.

Prije gašenja požara potrebno je radi vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih poduzeti nekoliko mjera:

 1. Isključiti električnu struju isključenjem glavne sklopke u razvodnom ormaru ili pritiskom na glavno protupožarno tipkalo.

 2. Zaustaviti dotok gorive tvari do požara

 3. Koristiti dostupna osobna zaštitna sredstva

 4. U slučaju da se jave smetnje kod disanja odmah napustiti ugroženo područje

 5. Pružiti prvu pomoć ozljeđenim osobama.