Postupak izbora doktora specijaliste medicine rada

Izbor doktora specijaliste medicine rada poslodavci obavljaju za svoje radnike, a osobe koje djelatnost obavljaju osobnim radom specijalista biraju sami za sebe, u pravilu prema mjestu rada radnika za razdoblje od najmanje godinu dana. Nakon proteka godine dana prethodno izabrani doktor medicine rada može se promijeniti. Iznimno, u slučajevima preseljenja poslodavca ili doktora, ili doktor prestane biti ugovorni subjekt Zavoda za zdravstveno osiguranje ili prekrši ugovorne obveze ili se naruše odnosi s nadležnim stručnjakom medicine rada moguće je promjeniti odabranog doktora i prije isteka godine dana.

Poslodavac može izabrati samo jednog doktora specijalistu medicine rada, osim kada ima ili osnuje poslovnu jedinicu izvan svog sjedišta. U tom slučaju poslodavac može odabrati nadležnog doktora specijalistu medicine rada prema mjestu te poslovne jedinice.

Izbor nadležnog doktora specijaliste medicine rada poslodavac obavlja popunjavanjem tiskanice „Izbor doktora specijaliste medicine rada“ u četiri primjerka koju je potrebno dostaviti regionalnom uredu ili područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nadležnim prema sjedištu poslodavca, na ovjeru. Na primjer, poslodavac sa sjedištem u Zagrebu dostavlja tiskanicu Regionalnom uredu Zagreb, a poslodavac sa sjedištem u Karlovcu dostavlja tiskanicu Područnoj službi Karlovac. Poslodavac s poslovnicom izvan svog sjedišta odabire doktora specijalistu medicine rada prema lokaciji te poslovnice i tiskanicu predaje nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu te poslovnice. Na primjer, poslodavac sa sjedištem u Zagrebu, koji ima poslovnicu i izabranog doktora specijalistu medicine rada u Zadru, tiskanicu dostavlja Područnoj službi Zadar.

Ovjerenu tiskanicu nadležni regionalni ured, odnosno područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dostavlja, u roku od 8 dana od zaprimanja, poslodavcu i nadležnom doktoru specijalisti medicine rada, a u slučaju promjene doktora i dotadašnjem doktoru specijalisti medicine rada.

Ako nadležni regionalni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nisu suglasni s predmetnim izborom, dužni su u istom roku obavijestiti poslodavca o daljnjem postupanju.

Tiskanicu za izbor doktora specijaliste medicine rada možete preuzeti OVDJE.