Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Alkohol na radnom mjestu

Alkohol na radnom mjestu

Sukladno odredbama u čl. 64. Zakona o zaštiti na radu zabranjeno uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada te njihovo unošenje u radne prostorije i prostore. Kako provesti ovaj zakon i koje su ovlasti poslodavca u slučaju da radnik uzima sredstva ovisnosti tijekom rada?

Ako je zaposlenik na radnom mjestu pod utjecajem opojnim sredstava poslodavac je dužan privremeno ga udaljiti s radnog mjesta kako bi se provelo utvrđivanje je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Utvrđivanje se obavlja alkometrom ili drugim odgovarajućim aparatom ili postupkom, a u slučaju da radnik odbije pristupiti provjeri smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Isto tako i ako radnik u takvim slučajevima odbije napustiti mjesto rada udaljenje će, po pozivu poslodavca, omogućiti nadležna redarstvena služba.

Prema podacima Ministarstva, broj ozljeda na radu uzrokovanih alkoholom zanemariv je u odnosu na druge uzroke ozljeđivanja radnika.

Obveze i prava poslodavca, vezano uz zabranu konzumacije opojnih sredstava. su:

  • sprječavanje uzimanja alkoholnih pića tijekom rada i provođenje zabrane njihovog unošenja u radne prostorije i prostore

  • obavješćivanje i osposobljavanje radnika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost

  • izrada i provedba programa prevencije ovisnosti na radnom mjestu, sukladno utvrđenim potrebama

  • uređivanje protokola suradnje i postupanja poslodavca ili njegovog ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu, djelatnika službe medicine rada, povjerenika radnika za zaštitu na radu, a u provođenju mjera sprečavanja zlouporabe sredstava ovisnosti

  • uređivanje postupka provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava

U slučaju da poslodavac zapošljava više od 20 radnika obvezan je u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu koja će uključivati i postupak provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava.

Osnovna obveza i dužnost poslodavca je udaljavanje radnika pod utjecajem opojnih sredstava s radnog mjesta jer on, zbog smanjenog osjećaja za opasnost, predstavlja prijetnju sigurnosti drugim radnicima.

Osim toga poslodavac ima mogućnost, prema odredbama u čl. 108. Zakona o radu otkazivanja ugovora o radu takvom radniku zbog teže povrede obveza iz radnog odnosa, u što se ubraja dolazak na posao pod utjecajem sredstava ovisnosti, odnosno njihovo uzimanje na radnom mjestu.

Autor: Administrator, 18. 05. 2014

Kategorije: zaštita na radu, alkohol

Ključne riječi: alkohol, zaštita na radu, opojna sredstva, prava poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više