Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Alkohol na radnom mjestu

Alkohol na radnom mjestu

Sukladno odredbama u čl. 64. Zakona o zaštiti na radu zabranjeno uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada te njihovo unošenje u radne prostorije i prostore. Kako provesti ovaj zakon i koje su ovlasti poslodavca u slučaju da radnik uzima sredstva ovisnosti tijekom rada?

Ako je zaposlenik na radnom mjestu pod utjecajem opojnim sredstava poslodavac je dužan privremeno ga udaljiti s radnog mjesta kako bi se provelo utvrđivanje je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Utvrđivanje se obavlja alkometrom ili drugim odgovarajućim aparatom ili postupkom, a u slučaju da radnik odbije pristupiti provjeri smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Isto tako i ako radnik u takvim slučajevima odbije napustiti mjesto rada udaljenje će, po pozivu poslodavca, omogućiti nadležna redarstvena služba.

Prema podacima Ministarstva, broj ozljeda na radu uzrokovanih alkoholom zanemariv je u odnosu na druge uzroke ozljeđivanja radnika.

Obveze i prava poslodavca, vezano uz zabranu konzumacije opojnih sredstava. su:

  • sprječavanje uzimanja alkoholnih pića tijekom rada i provođenje zabrane njihovog unošenja u radne prostorije i prostore

  • obavješćivanje i osposobljavanje radnika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost

  • izrada i provedba programa prevencije ovisnosti na radnom mjestu, sukladno utvrđenim potrebama

  • uređivanje protokola suradnje i postupanja poslodavca ili njegovog ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu, djelatnika službe medicine rada, povjerenika radnika za zaštitu na radu, a u provođenju mjera sprečavanja zlouporabe sredstava ovisnosti

  • uređivanje postupka provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava

U slučaju da poslodavac zapošljava više od 20 radnika obvezan je u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu koja će uključivati i postupak provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava.

Osnovna obveza i dužnost poslodavca je udaljavanje radnika pod utjecajem opojnih sredstava s radnog mjesta jer on, zbog smanjenog osjećaja za opasnost, predstavlja prijetnju sigurnosti drugim radnicima.

Osim toga poslodavac ima mogućnost, prema odredbama u čl. 108. Zakona o radu otkazivanja ugovora o radu takvom radniku zbog teže povrede obveza iz radnog odnosa, u što se ubraja dolazak na posao pod utjecajem sredstava ovisnosti, odnosno njihovo uzimanje na radnom mjestu.

Autor: Administrator, 18. 05. 2014

Kategorije: zaštita na radu, alkohol

Ključne riječi: alkohol, zaštita na radu, opojna sredstva, prava poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više