Mišljenje MRMS o Pravilniku o ispitivanju radne opreme

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme primjenjuje se usporedno s Pravilnikom o sigurnosti strojeva koji regulira pitanja ocjene sukladnosti strojeva s normama i sigurnosno-zdravstvenim zahtjevima. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme obuhvaća pitanje periodičkih pregleda i ne nadomješta uvjete koje strojevi moraju ispunjavati prilikom stavljanja na tržište, a koji su propisani Pravilnikom o sigurnosti strojeva.

Pregledi i ispitivanja radne opreme odnose se na strojeve i uređaje, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta, a obavljaju se kako bi se otkrili i otklonili nedostaci koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje rukovatelja ili drugih radnika u blizini radne opreme.

Pravilnik radnu opremu definira kao opremu koja zahtjeva rukovanje, upravljanje ili posluživanje od strane rukovatelja – osposobljenog radnika. Dakle, u radnu opremu ne spadaju oprema koja zahtjeva samo uključivanje, odnosno isključivanje poput rashladnih vitrina, aparata za zavarivanje, agregata za struju i slično te ručna radna oprema (alati), skele i druga sredstva za povremeni rad na visini. Ručni alati obuhvaćaju i ručne nemehanizirane alate (čekić, odvijač,…) te mehanizirane alate (bušilice, brusilice, kružne pile, lančane motorne pile, ručne bušilice, brusilice, kosilice, trimere, škare i ostale uređaje koji se koriste kao ručni). Isto tako, odredbe se ne odnose na prometna sredstva ukoliko ista nemaju dizalice.
Rukovatelji moraju biti osposobljeni za rad na siguran način prilikom rada s opremom te koristiti osobna zaštitna sredstva, ako su potrebna.

Na plinske kotlovnice i opremu pod tlakom primjenjuju se posebni propisi. Izuzetak je oprema pod tlakom koja je dio tehnološke linije kada se prilikom ispitivanja uzimaju u obzir nalazi ispitivanja opreme pod tlakom.

Ako je radna oprema ispitana u državi članici Europskog gospodarskog pojasa i privremeno se koristi u Hrvatskoj tada ju nije potrebno ponovno ispitivati sve dok je ispitivanje u okviru propisanih rokova. Tada je dovoljno prevesti na hrvatski jezik i latinično pismo postojeće ispitivanje.

Preuzimanje:

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava o Pravilniku o ispitivanju radne opreme

Pravilnik o ispitivanju radne opreme