Vlada ukida Državni inspektorat

Državni inspektorat osnovan je prije 15 godina kao neovisno tijelo koje je sačinjavala inspekcija rada, gospodarska inspekcija te rudarski i elektroenergetski inspektori.
Navode o ukidanju su potvrdili iz Vlade, pravdajući ih povećanjem učinkovitosti i smanjenjem troškova. Svi inspektori biti će preraspoređeni u nekoliko ministarstava, ovisno čime se bave. Tako će inspekcija rada pripasti pod Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, dok će gospodarska inspekcija potpasti pod Ministarstvo gospodarstva
Prema navodima Vlade, otpuštanja ne bi trebalo biti jer inspektora ionako je premalo. Većina inspektora preko 50 je godina, a neki od njih biti će poslani u prijevremenu mirovinu.
Gospodarska inspekcija je najbrojnija, sa 345 inspektora i 60 voditelja. Slijedi juinspekcija rada sa 220 inspektora i 23 voditelja. Voditelji će biti vraćeni na poslove inspektora. Na taj način ostvarit će se uštede, a Ministarstva će dobiti vlastite inspekcije, kao što to ima Ministarstvo zdravlja (sanitarna inspekcija), Ministarstvo graditeljstva (građevinska inspekcija) i Ministarstvo financija (porezna inspekcija i carina).