Oznaka: vođenje poslova zaštite na radu

  • Rad stručnjaka zaštite na radu u više tvrtki

    Rad stručnjaka zaštite na radu u više tvrtki

    S obzirom na to da poslodavci koji ne ispunjavaju uvjete da zaštitu na radu mogu vodi sami, moraju, prema izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, zaposliti stručnjaka koji će voditi poslove zaštite na radu pitanje je može li jedan stručnjak voditi zaštitu na radu u više tvrtki je riječ o poslodavcima sa do…