Oznaka: izloženost suncu

  • Siguran rad u uvjetima visokih temperatura

    Siguran rad u uvjetima visokih temperatura

    Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim temperaturama ovo ljeto – kako pomoći i na koji način trebaju raditi radnici koji rade u tim uvjetima?