Stručno obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslihvažna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja. Generalna je konferencija UNESCO-a 1976. godine koncept obrazovanja odraslih definirala na način da uključuje skup svih organiziranih obrazovnih procesa, sadržaja, razina i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba ili zamjenjuje započeto školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi sudjelovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, gospodarskom i kulturnom razvoju.

Obrazovanje odraslih, poglavito zaposlenih, je ulaganje u intelektualni kapital koji ima sposobnost stvaranja novih ekonomskih vrijednosti. Takvo ulaganje u kratkom roku čini trošak, dok učinci postaju vidljivi tek u budućim dužim razdobljima poslovanja. Uprave poduzeća , ako žele uspješno razvijati poslove kojima će trajno ostati na tržištu, moraju zaboraviti restrikcije troškova ako je riječ o obrazovanju zaposlenih i dosegnuti mudrost da će tako učinjen trošak donijeti nemjerljivo višestruku korist u materijalnom efektu prihoda, odnosno dobitka.
Oporavak gospodarstva i njegov brži razvoj nije samo stvar pojedinca poduzetnika i trgovačkih društava. To je imperativ cijelog društva.
Obrazovanje odraslih, zaposlenih i nezaposlenih, često pretpostavlja i prekvalifikaciju u usmjerenju u struci ali i izvan struke. Taj proces treba razumjeti samo kao rezultat pozitivnih promjena u gospodarstvu i sposobnost prilagode tim procesima.

Prema Zakonu o zaštiti na radu svaka osoba koja rukuje određenim strojem ili alatom mora za to biti stručno osposobljena.

Programi su prilagođeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih, a donosi ih ustanova koja ih izvodi na temelju nastavnog programa redovite srednje škole. Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvoreno učilište ili druga ustanova ako ima potreban broj nastavnika i stručnih suradnika za izvođenje programa i ispunjava uvjete propisane aktom iz članka 22. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose odrasli neposredno ili pravna osoba čiji je djelatnik ili Zavod za zapošljavanje.

Nastavni programi za stručno osposobljavanje su urađeni da osposobe polaznike za samostalan rad na manje složenim poslovima na gradilištima, skladištima i drugim odgovarajućim mjestima.

Osposobljavanje je namijenjeno polaznicima sa završenom osnovnom ili srednjom školom i navršenih 16 godina, a po završenom obrazovanju polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljenosti za vrstu programa koji su pohađali. Stjecanjem obrazovanja o stručnoj osposobljenosti ne dobiva se srednja stručna sprema.

Možete nam se obratiti za osposobljavanja za iduća radna mjesta:

 • Osnovni krojački poslovi
 • Osnovni stolarski poslovi
 • Osnovni tapetarski poslovi
 • Pomoćni bravar
 • Rukovatelj autodizalicom
 • Rukovatelj bagerom
 • Rukovatelj betonarom
 • Rukovatelj buldožerom
 • Rukovatelj crpkom za beton i mikserom
 • Rukovatelj elektrokolicima
 • Rukovatelj hidraulčkom platformom
 • Rukovatelj hidrauličkom dizalicom
 • Rukovatelj kompresorom
 • Rukovatelj motornom kosilicom
 • Rukovatelj motornom pilom
 • Rukovatelj nabijačem
 • Rukovatelj opasnim radnim tvarima
 • Rukovatelj portalnom i mosnom dizalicom
 • Rukovatelj pri postavljanju i rastavljanju cjevne skele
 • Rukovatelj rezačem asfalta
 • Rukovatelj rovokopačem
 • Rukovatelj toranjskom dizalicom
 • Rukovatelj utovarivačem
 • Rukovatelj valjkom
 • Rukovatelj viličarom
 • Plinozavarivač
 • Zavarivač REL postupkom
 • Zavarivač MAG-MAG postupkom
 • Zavarivač TIG postupkom
 • Signalist i vezač tereta na dizalicama
 • Rukovatelj cirkularom
 • Rukovatelj lakim i konzolnim dizalicama
 • Rukovatelj zglobnim traktorom
 • Rukovatelj kružnom pilom
 • Rukovatelj tračnom pilom
 • Rukovatelj stolnom glodalicom
 • Rukovatelj blanjalicom
 • Rukovatelj tračnom brusilicom
 • Rukovatelj bušilicom
 • Rukovatelj tokarilicom
 • Rukovatelj jarmačom
 • Rukovatelj kombiniranim građevinskim strojem
 • Rukovatelj višenamjenskim vozilom
 • Armirač
 • Betonirac
 • Krovopokrivač i izolater
 • Keramičar
 • Ličilac
 • Limar
 • Tesar
 • Prodavač nafte i naftnih derivata
 • Prodavač ukapljenog naftnog plina
 • Rukovatelj asfaltnom bazom
 • Rukovatelj demperom
 • Rukovatelj finišerom
 • Rukovatelj grederom
 • Rukovatelj strojevima za obradu drveta
 • Rukovatelj strojevima za otkop i preradu kamena
 • Rukovatelj strojevima za separaciju šljunka
 • Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu obradu drvne mase
 • Zidar