Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Izmjena Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

Izmjena Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

Prije nekoliko dana u Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu. Izmijenjeni pravilnik na snagu stupa 24. travnja 2015, a mi Vam donosimo izmjene i pročišćeni tekst.

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu uređuje obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca i njihove uvjete. Izmjenama se rješavaju određena pitanja koja su ostala neriješena nakon objave prvotnog pravilnika.

 

Uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu za poslodavca

Prema starom pravilniku propisani su uvjeti koje mora ispunjavati stručnjak zaštite na radu koji će kod poslodavca obavljati poslove zaštite na radu. Po izmijenjenom pravilniku iste uvjete mora ispunjavati i poslodavac, ako sam obavlja poslove zaštite na radu. Navedeni uvjeti se tiču struke poslodavca/stručnjaka zaštite na radu koji moraju biti iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz područja koje odgovara djelatnosti poslodavca.

 

Priznavanje stručnog ispita II. stupnja

U starom pravilniku navedeno je bilo da je stručnjak zaštite na radu II. stupnja osoba koja je položila opći i posebni dio stručnog ispita, no pri tom je zaboravljeno na osobe kojima je status stručnjaka zaštite na radu bio priznat po starim propisima. I oni se, izmjenom Pravilnika, vode kao stručnjaci zaštite na radu II. stupnja.

 

Poslodavac ili ovlaštenik

U tvrtkama sa do uključivo 49 zaposlenika poslove zaštite na radu može obavljati sam poslodavac, a po novom to može umjesto njega raditi njegov ovlaštenik, ako ispunjavaju uvjete koji se nisu mijenjali.

 

Objektivni i opravdani razlozi

Poslodavac može ugovoriti s vanjskom tvrtkom obavljanje poslova zaštite na radu. Ovo je jedno od najčešćih pitanja – kada je to moguće i u kojim uvjetima učiniti? Novim pravilnikom definirana je mogućnost ugovaranja obavljanja poslova zaštite na radu zbog objektivnih i opravdanih razloga. Objektivni i opravdani razlozi su:

  • započinjanje obavljana djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,

  • nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,

  • ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,

  • ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja.

 

Stručnjak II. stupnja kod poslodavaca sa 49 i manje zaposlenih

Stari Pravilnik predviđao je obvezu zapošljavanja stručnjaka I. stupnja kod poslodavaca sa 49 i manje zaposlenih, odnosno stručnjaka II. stupnja ako 70 i više posto zaposlenih radi na poslovima s posebnim uvjetima rada. Obveza zapošljavanja stručnjaka II. stupnja se briše te bez obzira na broj zaposlenih poslodavcu je dovoljno zaposliti stručnjaka I. stupnja.

 

Poslodavci s 500 i više od 500 zaposlenih

Poslodavci koji zapošljavaju do 500 djelatnika kod kojih 80 i više posto zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima obvezni su zaposliti jednog stručnjaka zaštite na radu II. stupnja te dodatnog stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na svakih dodatnih 500 zaposlenih.

Za poslodavce kod kojih manje od 80% radnika radi na poslovima sa smanjenim rizicima obveze su ostale iste – jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja i jedan II. stupnja za poslodavce s više od 249 i manje od 499 zaposlenih te po dodatni stručnjak zaštite na radu II. stupnja na svakih daljnjih 500 zaposlenika.

 

Zajedničko obavljanje poslova zaštite na radu

Poslodavci koji posluju na istoj lokaciji mogu organizirati zajedničko obavljanje poslova zaštite na radu, sukladno članku 20 Zakona o zaštiti na radu, osnivanjem zajedničke službe ili zapošljavanjem zajedničkog stručnjaka. Pravilnik sada definira što znači ista lokacija - pod pojmom iste lokacije smatra se poslovanje na istoj adresi ili poslovanje u istoj građevini odnosno u više različitih građevina (može značiti različite kućne brojeve) koje se nalaze u ograđenom prostoru (isti poslovni krug).

 

 

Kompletni, pročišćeni tekst pravilnika možete preuzeti OVDJE.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više