Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Ovlaštenici poslodavca

Ovlaštenici poslodavca

Ovlaštenik poslodavca osoba je na koju je poslodavac, pisanim putem, prenio provođenje zaštite na radu koje obavlja u okviru svoj djelokruga rada.

Ovlaštenik nadzire rad zaposlenika – jesu li osobe koje rade osposobljene za rad na siguran način, smiju li raditi na poslovima s posebnim uvjetima rada, je li radna oprema ispravna (i isključuje iz uporabe opremu koja je neispravna), provjerava rade li osobe sukladno pravilima zaštite na radu i uputama poslodavca, koriste li ispravno osobna zaštitna sredstva, opasne radne tvari i obavlja ostale radnje kojima osigurava sigurnost zaposlenika.

 

Ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu

Ovlaštenik surađuje sa stručnjakom zaštite na radu kod evidentiranja i prijava ozljeda, osposobljavanju za rad na siguran način (ZOS obrazac), u radu odbora zaštite na radu, u provođenju mjera sprečavanja zloporabe sredstava ovisnosti i nadzire i provodi zdravstvenu zaštitu radnika.

Ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu ne smiju biti ista osoba.

Ovlaštenik poslodavca može biti samo ona osoba koja je u radnom odnosu kod tog poslodavca i ona može biti ovlaštenik samo jednog poslodavca.

 

Osposobljavanje ovlaštenika

Osposobljavanje ovlaštenika provodi stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ili sam poslodavac. Osposobljavanje je teoretsko i traje 7 školskih sati, a evidencija o osposobljavanju vodi se na ZOOP obrascu. Nakon provedenog osposobljavanja poslodavac treba poslati Zavodu za unaprijeđivanje zaštite na radu o provedenom osposobljavanju.

Osposobljavanje ovlaštenika provodi se svakih pet godina. Kako osposobljavanja ovlaštenika načinjena prema starom Zakonu važe i po novom trebat će ih ponoviti kad datum izdavanja je stariji od 5 godina.

 

Na kraju, valja napomenuti da su ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu dužni se usavršavati iz područja zaštite na radu, sukladno procjeni rizika. Uvjete i način usavršavanja treba propisati Ministar. Sukladno mišljenju Ministarstva, stručna usavršavanja provode Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) i Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) kroz razne radionice i predavanja, no još nedostaje uvjet koliko često ih je potrebno pohađati.

Autor: Administrator, 07. 04. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, ovlaštenik poslodavca, osposobljavanje ovlaštenika, ovlaštenik

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više