Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Prijava ozljede na radu i profesionalne bolesti

Prijava ozljede na radu i profesionalne bolesti

U slučaju ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti poslodavac ima rok od 8 dana za prijavu, sukladno Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14).

PRIJAVA OZLJEDE NA RADU

Prijava ozljede na radu radi se popunjavanjem tiskanice OR (možete preuzeti na kraju članka) u 8 primjeraka.

Tiskanica prijave o ozljedi na radu sadrži podatke koje popunjava obveznik podnošenja prijave o ozljedi na radu:

 • A. Podaci o poslodavcu (od rednog broja 01. do 08.)
 • B. Podaci o ozlijeđenoj osobi (od rednog broja 09. do 22.)
 • C. Podaci o ozljedi na radu (od rednog broja 23. do 47.)
 • D. Podaci o neposrednom rukovoditelju (od rednog broja 48. do 49.)
 • E. Podaci o očevidcu (od rednog broja 50. do 51.)
 • F. Podaci o osobi koja je popunila tiskanicu prijave o ozljedi na radu (od rednog broja 52. do 53.)

Podatke pod točkama A, B, C, D, E, F ovjerava svojim potpisom i pečatom obveznika odgovorna osoba kod obveznika podnošenja prijave o ozljedi na radu.

Ovjereni primjerci tiskanice OR proslijeđuju se izabranom doktoru obiteljske medicine ozlijeđene osobe, zajedno s priloženom medicinskom dokumentacijom o pruženoj prvoj pomoći i provedenom liječenju. U slučaju da poslodavac ne raspolaže s informacijom o izabranom doktoru tada može dokumentaciju dostaviti nadležnom uredu/službi HZZO-a prema sjedištu poslodavca, popunjenu i ovjerenu samo od strane poslodavca.

Ovjerenu tiskanicu prijave o ozljedi na radu izabranom doktoru opće/obiteljske medicine može dostaviti i osigurana osoba za koju se podnosi prijava o ozljedi na radu odnosno član obitelji osigurane osobe.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti

Kod prijave ozljede na radu koja se dogodila u obavljanju poslova vezanih uz poslovanje poslodavca – obveznika podnošenja prijave treba priložiti:

 • presliku cjelokupne medicinske dokumentacija vezana uz nastalu ozljedu
 • pisanu izjavu osiguranika o okolnostima nastanka ozljede
 • pisanu izjavu očevidaca o okolnostima vezanim uz ozljedu (ako postoji i ako je moguće)
 • pisanu izjavu poslodavca ako podaci u prijavi sadržavaju određene nepreciznosti i dvojbe (na traženje Zavoda, ako je potrebno)
 • presliku zapisnika o inspekcijskom nadzoru nadležne inspekcije rada (ako je nadzor obavljen)
 • preslika zapisnika o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova od strane nadležne PU MUP-a RH (ako je ispitivanje obavljeno)

Kod prijave ozljede koja je posljedica prometne nesreće treba priložiti i:

 • presliku zapisnika o očevidu PP PU MUP-a RH. Ako se policija nije pozivala obavezno naznačiti da policija nije pozvana te priložiti Izjavu osiguranika i/ili EU izvješće o prometnoj nezgodi
 • preslika evidencije o radom vremenu na dan ozljede
 • presliku putnog naloga u slučaju da je u pitanju ozljeda koja se dogodila na službenom putu

Kod ozljede čija je posljedica smrt ozlijeđene osobe treba priložiti i presliku obdukcijskog nalaza.

Ako za osiguranu osoba u roku od 3 godine od isteka roka od 8 dana za podnošenje prijave se ne podnese prijava, ta osoba gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti od strane HZZO-a (prekluzivni rok).

 

PRIJAVA PROFESIONALNE BOLESTI

Kao i za prijavu ozljede, rok za prijavu profesionalne bolesti je 8 dana od dana kada je osigurana osoba primila ispravu zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije doktora specijaliste medicine rada kojom joj je dijagnosticirana profesionalna bolest.

Profesionalna bolest prijavljuje se popunjavanjem i ovjeravanjem tiskanice PB. Tiskanica prijave o profesionalnoj bolesti sadrži sljedeće podatke koje popunjava poslodavac - obveznik podnošenja prijave o profesionalnoj bolesti:

 • A. Podaci o poslodavcu (podatke od rednog broja 01. do 08.)
 • B. Podaci o oboljeloj osobi (podatke od rednog broja 09. do 26.)
 • C. Podaci o neposrednom rukovoditelju (podatke od rednog broja 27. do 28.)

Podatke pod točkama A, B, C ovjerava svojim potpisom i pečatom odgovorna osoba kod poslodavca. Dostava popunjene i ovjerene tiskanice o profesionalnoj bolesti izabranom doktoru opće/obiteljske medicine te potom sa svom potrebnom dokumentacijom nadležnom uredu/službi HZZO-a isti je kao i kod tiskanica prijava o ozljedi na radu.

 

Na kraju valja napomenuti da bolovanje vezano uz ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest otvara izabrani doktor opće/obiteljske medicine.

 

Dokumenti za preuzimanje

Autor: Administrator, 31. 03. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: ozljeda na radu, zaštita na radu, profesionalna bolest, bolovanje, doktor

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više