Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Postupak izbora doktora specijaliste medicine rada

Postupak izbora doktora specijaliste medicine rada

Izbor doktora specijaliste medicine rada definiran je Pravilnikom o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada objavljenom u Narodnim novinama, br 12/14.

Izbor doktora specijaliste medicine rada poslodavci obavljaju za svoje radnike, a osobe koje djelatnost obavljaju osobnim radom specijalista biraju sami za sebe, u pravilu prema mjestu rada radnika za razdoblje od najmanje godinu dana. Nakon proteka godine dana prethodno izabrani doktor medicine rada može se promijeniti. Iznimno, u slučajevima preseljenja poslodavca ili doktora, ili doktor prestane biti ugovorni subjekt Zavoda za zdravstveno osiguranje ili prekrši ugovorne obveze ili se naruše odnosi s nadležnim stručnjakom medicine rada moguće je promjeniti odabranog doktora i prije isteka godine dana.

Poslodavac može izabrati samo jednog doktora specijalistu medicine rada, osim kada ima ili osnuje poslovnu jedinicu izvan svog sjedišta. U tom slučaju poslodavac može odabrati nadležnog doktora specijalistu medicine rada prema mjestu te poslovne jedinice.

Izbor nadležnog doktora specijaliste medicine rada poslodavac obavlja popunjavanjem tiskanice „Izbor doktora specijaliste medicine rada“ u četiri primjerka koju je potrebno dostaviti regionalnom uredu ili područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nadležnim prema sjedištu poslodavca, na ovjeru. Na primjer, poslodavac sa sjedištem u Zagrebu dostavlja tiskanicu Regionalnom uredu Zagreb, a poslodavac sa sjedištem u Karlovcu dostavlja tiskanicu Područnoj službi Karlovac. Poslodavac s poslovnicom izvan svog sjedišta odabire doktora specijalistu medicine rada prema lokaciji te poslovnice i tiskanicu predaje nadležnom regionalnom uredu odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mjestu te poslovnice. Na primjer, poslodavac sa sjedištem u Zagrebu, koji ima poslovnicu i izabranog doktora specijalistu medicine rada u Zadru, tiskanicu dostavlja Područnoj službi Zadar.

Ovjerenu tiskanicu nadležni regionalni ured, odnosno područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dostavlja, u roku od 8 dana od zaprimanja, poslodavcu i nadležnom doktoru specijalisti medicine rada, a u slučaju promjene doktora i dotadašnjem doktoru specijalisti medicine rada.

Ako nadležni regionalni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nisu suglasni s predmetnim izborom, dužni su u istom roku obavijestiti poslodavca o daljnjem postupanju.  

Tiskanicu za izbor doktora specijaliste medicine rada možete preuzeti OVDJE.

Autor: Administrator, 21. 03. 2015

Kategorije: medicina rada, zaštita na radu

Ključne riječi: medicina rada, zaštita na radu, doktor medicine rada, izbor doktora medicine rada

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više