Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Zaštita na radu za mjesta rada

Zaštita na radu za mjesta rada

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) definira minimalne zahtjeve iz zaštite na radu za mjesta rada. Mjesto rada definirano je kao svako mjesto, prostor odnosno prostorija pod nadzorom poslodavca, gdje radnici obavljaju poslove odnosno do kojih imaju pristup tijekom rada.

Osnovni zahtjevi koje mjesta rada moraju ispunjavati, odnosno koje poslodavac mora osigurati su

  • stalna prohodnost prometnih puteva do nužnih i drugih izlaza
  • redovito održavanje mjesta rada i pripadajuće opreme i nedostataka te uklanjanje nedostataka odmah nakon što su uočeni
  • mjesta rada, oprema i uređaji se redovito moraju čistiti do primjerene higijenske razine što se posebno odnosi na uređaje za provjetravanje
  • ako su na mjestima rada prisute fizikalne, kemijske i biološke štetnosti radnici moraju biti zaštićeni od njihovog štetnog djelovanja sukladno propisima zaštite na radu i drugim propisima
  • mjesta rada moraju biti ergonomski prilagođena
  • nadzorni uređaji se mogu postaviti svugdje, osim u prostorije za osobnu higijenu i presvlačenje radnika. Ako je radnik nadziran nadzornim uređajima poslodavac ga je dužan o tome obavijestiti prilikom zapošljavanja.

Ovim pravilnikom definirani su uvjeti za električne instalacije, vodovod i kanalizaciju, dimenzije radnih prostora, podove, zidove, stropove i krovove, puteve i izlaze u nuždi, prometne puteve, zaštitu od požara, vrata, ograde, prozore, svjetlarnike, stepeništa, zaštitne ograde i rukohvate, vertikalne prilaze, mostove, radne platforme, rampe i pješačke staze, mjesta rada na otvorenom, zagrijavanje, temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka, provjetravanje, osvijetljenost, pomoćne prostorije, garderobe, kupaonice, umivaonice, nužnike, prostorije za odmor, prostorije za uzimanje hrane, prostorije za pružanje prve pomoći, prostorije za pušenje i prostorije za povremeno zagrijavanje.

Cijeli pravilnik možete preuzeti OVDJE.

Autor: Administrator, 22. 01. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, radne prostorije, mjesta rada, radno mjesto

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više