Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Stručni seminari

Stručni seminari

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizira stručne seminare za sve zainteresirane.

HZZZSR 26. studenog organizira seminare na temu "Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala"  (početak u 10.00 sati) i "Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, lica i očiju" (početak u 12.00 sati). Seminar je besplatan, a održati će se u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (prizemlje zgrade) na adresi  Radoslava Cimermana 64a, Zagreb. Seminar je namijenjen stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, ovlaštenicima poslodavca kao i drugim zainteresiranim  osobama. U programu je predviđeno da se tijekom seminara polaznicima  prezentira zakonska regulativa kojom je obuhvaćeno ovo područje, zahtjevi, klasifikacija i označavanje osobne zaštitne opreme sukladno važećim normama, osnove za odabir OZO za noge i OZO za glavu, vrat, lice i oči i demonstracija konkretnih primjera obuće, kaciga, naočala… Više informacija o ovom seminaru naći ćete ovdje.

 

Također, HZZZSR organizira jednodnevni stručni seminar s temom "Ruke su Vaš najvažniji alat" koji će se održati 2. prosinca 2014. godine s početkom u 10 sati. Mjesto održavanja seminara je dvorana Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, (prizemlje zgrade), R. Cimermana 64a, Zagreb, Kajzerica. Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada, stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, te se susreću s problemima zaštite ruku i zaštitnim rukavicama pri radu. Seminar obuhvaća predavanja o zašiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica za različite namjene, kao i vježbe pravilnog skidanja rukavica. U drugom dijelu seminara predviđena je radionica s prigodnim zadacima, te raspravom i razmjenom iskustava stručnjaka.

Više informacija i način prijave za ovaj seminar naći ćete ovdje.

Autor: Administrator, 17. 11. 2014

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, zaštita ruku, zaštita nogu, zaštita stopala, zaštitna sredstva, seminar

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više