Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Stručni seminari

Stručni seminari

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizira stručne seminare za sve zainteresirane.

HZZZSR 26. studenog organizira seminare na temu "Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala"  (početak u 10.00 sati) i "Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, lica i očiju" (početak u 12.00 sati). Seminar je besplatan, a održati će se u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (prizemlje zgrade) na adresi  Radoslava Cimermana 64a, Zagreb. Seminar je namijenjen stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, ovlaštenicima poslodavca kao i drugim zainteresiranim  osobama. U programu je predviđeno da se tijekom seminara polaznicima  prezentira zakonska regulativa kojom je obuhvaćeno ovo područje, zahtjevi, klasifikacija i označavanje osobne zaštitne opreme sukladno važećim normama, osnove za odabir OZO za noge i OZO za glavu, vrat, lice i oči i demonstracija konkretnih primjera obuće, kaciga, naočala… Više informacija o ovom seminaru naći ćete ovdje.

 

Također, HZZZSR organizira jednodnevni stručni seminar s temom "Ruke su Vaš najvažniji alat" koji će se održati 2. prosinca 2014. godine s početkom u 10 sati. Mjesto održavanja seminara je dvorana Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, (prizemlje zgrade), R. Cimermana 64a, Zagreb, Kajzerica. Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada, stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, te se susreću s problemima zaštite ruku i zaštitnim rukavicama pri radu. Seminar obuhvaća predavanja o zašiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica za različite namjene, kao i vježbe pravilnog skidanja rukavica. U drugom dijelu seminara predviđena je radionica s prigodnim zadacima, te raspravom i razmjenom iskustava stručnjaka.

Više informacija i način prijave za ovaj seminar naći ćete ovdje.

Autor: Administrator, 17. 11. 2014

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, zaštita ruku, zaštita nogu, zaštita stopala, zaštitna sredstva, seminar

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2019
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više

Siguran rad u uvjetima visokih temperatura
Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim t...
Pročitajte više

Poslovi stručnjaka zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je mišljenje vezano uz čl.2 st. 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu – područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca....
Pročitajte više