Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Stručni seminari

Stručni seminari

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizira stručne seminare za sve zainteresirane.

HZZZSR 26. studenog organizira seminare na temu "Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala"  (početak u 10.00 sati) i "Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, lica i očiju" (početak u 12.00 sati). Seminar je besplatan, a održati će se u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (prizemlje zgrade) na adresi  Radoslava Cimermana 64a, Zagreb. Seminar je namijenjen stručnjacima zaštite na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, ovlaštenicima poslodavca kao i drugim zainteresiranim  osobama. U programu je predviđeno da se tijekom seminara polaznicima  prezentira zakonska regulativa kojom je obuhvaćeno ovo područje, zahtjevi, klasifikacija i označavanje osobne zaštitne opreme sukladno važećim normama, osnove za odabir OZO za noge i OZO za glavu, vrat, lice i oči i demonstracija konkretnih primjera obuće, kaciga, naočala… Više informacija o ovom seminaru naći ćete ovdje.

 

Također, HZZZSR organizira jednodnevni stručni seminar s temom "Ruke su Vaš najvažniji alat" koji će se održati 2. prosinca 2014. godine s početkom u 10 sati. Mjesto održavanja seminara je dvorana Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, (prizemlje zgrade), R. Cimermana 64a, Zagreb, Kajzerica. Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada, stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, te se susreću s problemima zaštite ruku i zaštitnim rukavicama pri radu. Seminar obuhvaća predavanja o zašiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica za različite namjene, kao i vježbe pravilnog skidanja rukavica. U drugom dijelu seminara predviđena je radionica s prigodnim zadacima, te raspravom i razmjenom iskustava stručnjaka.

Više informacija i način prijave za ovaj seminar naći ćete ovdje.

Autor: Administrator, 17. 11. 2014

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, zaštita ruku, zaštita nogu, zaštita stopala, zaštitna sredstva, seminar

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više