Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Novi pravilnici - treba li revidirati ispitivanja i dokumentaciju?

Novi pravilnici - treba li revidirati ispitivanja i dokumentaciju?

Danas na snagu stupaju 4 nova pravilnika iz zaštite na radu, u određenoj mjeri izmijenjeni u odnosu na prethodne. Treba li ponovno raditi osposobljavanja, ispitivanja i procjenu kako bi bili u skladu s novim propisima?

Prije 8 dana u Narodnim novinama broj 112/14 objavljeni su Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu, Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu i Pravilnik o izradi procjene rizika. Pravilnici donose drugačije propise u odnosu na prethodnike pa je li stoga potrebno uskladiti postojeću dokumentaciju s novim propisima?

Kratki odgovor je ne, OSIM pravnih osoba koje se bave pružanjem usluga zaštite na radu.

Pravne osobe koje pružaju usluge zaštite na radu obvezne su ishoditi nova ovlaštenja u skladu s novim pravilnicima u roku od 9 mjeseci od objave pravilnika. Ako u navedenom roku ne podnesu zahtjev neće moći pružati usluge zaštite na radu.

Stručni ispiti

Svi koji su položili stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći ili opći i posebni dio) ili za koordinatora po starim pravilnicima i Zakonu ne moraju ishoditi novo uvjerenje već njihovo vrijedi i nakon stupanja novog Zakona na snagu.

Osposobljavanja, procjena rizika, ispitivanja

Uvjerenja i zapisnici o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i radnog okoliša koja su izdana po starom Zakonu o zaštiti na radu prestaju važiti tek kad nastupe okolnosti iz prethodnog Zakona. Na primjer, za ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima to znači da vrijede dvije godine od datuma izdavanja ili dok se ne dogodi kvar/nedostatak zbog kojeg će biti potrebno ponoviti ispitivanje.

Postojeće procjene opasnosti i osposobljavanja za rad na siguran način prestaju važiti kao i uvjerenja o ispitivanju, nakon što nastupe propisane okolnosti iz starog Zakona o zaštiti na radu i pravilnika donešenih na temelju tog Zakona.

Osposobljavanja poslodavaca i ovlaštenika vrijede i dalje nakon donošenja novog Zakona i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnih ispita.

Autor: Administrator, 02. 10. 2014

Kategorije: zaštita na radu, propis

Ključne riječi: zaštita na radu, procjena rizika, ovlaštenja, osposobljavanja, rad na siguran način, pravilnik, zakon

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više