Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Ovim pravilnikom određuju se načini osposobljavanja radnika za rad na siguran način i osposobljavanja ovlaštenika i povjerenika radnika, ali i stručni ispiti za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora.

Novi Pravilnik zamjenjuje postojećih pet pravilnika i regulira osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika te polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu.

Osposobljavanje za rad na siguran način

Prema Pravilniku, oposobljavanje provode stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika. Osposobljavanje se temelji na programu osposobljavanja koji se izrađuje na temelju procjene rizika. Poslodavci, sa zaposlenim stručnjacima, mogu sami izrađivati program osposobljavanja i provoditi osposobljavanje ili to mogu povjeriti ovlaštenoj osobi. Program osposobljavanja sadrži popis pisanih uputa za rad za poslove koje zaposlenik obavlja kao i upute proizvođača opreme i opasnih kemikalija koje radnik koristi u radu. Program osposobljavanja sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, osim za poslove s malim rizicima gdje se sastoji samo od teoretskog dijela.

Stručnjaci zaštite na radu I. i II. stupnja oslobođeni su obveze osposobljavanja za rad na siguran način. Poslodavac mora čuvati zapisnik o osposobljavanju radnika (vodi se u sklopu novog ZOS obrasca) i dostaviti Zavodu za unaprijeđenje zaštite na radu elektronsku obavijest o obavljenom osposobljavanju radnika u skladu s provedenim propisom.

Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika

Ovo osposobljavanje provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja zaposleni kod poslodavca ili stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj ustanovi. Osposobljavanje traje 7 školskih sati prema programu koji je sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Osposobljavanje je teoretsko i o njemu se vodi zapisnik (ZOOP obrazac). Ovlaštenik mora svakih 5 godina ponovno proći osposobljavanje, a poslodavac mora Zavodu dostaviti elektronsku obavijest o provedenim osposobljavanjima u skladu s važećim propisima.

Preuzmite:

Autor: Administrator, 30. 09. 2014

Kategorije: zaštita na radu, pravilnik

Ključne riječi: zaštita na radu, pravilnik, osposobljavanje, stručni ispit, povjerenik, ovlaštenik

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više