Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Procjena rizika nasljedila je procjenu opasnosti

Procjena rizika nasljedila je procjenu opasnosti

U Narodnim novinama broj 112/14 izišao je Pravilnik o izradi procjene rizika koja će naslijediti postojeću obvezu - procjenu opasnosti.

Procjenu rizika mogu raditi ovlaštene osobe ili poslodavci za vlastite potrebe, međutim i njima treba ovlaštenje sukladno Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14) koji kaže "Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu,...", dakle i poslodavci, ako žele izraditi procjenu rizika, moraju za to dobiti ovlaštenje, što u Pravilniku o izradi procjene rizika nije navedeno.

Prema Pravilniku, procjenjivanje rizika sastoji se od:

  • prikupljanja podataka na mjestu rada,
  • analize i procjene prikupljenih podataka,
  • plana mjera za smanjenje identificiranih rizika,
  • dokumentiranja procjene rizika,
  • priloga.

Procjenjivanje rizika provodi se sukladno matrici rizika, odnosno svaki rizični događaj sastoji se od dva elementa - vjerojatnosti pojave tog događaja i mogućim posljedicama koje taj događaj može prouzročiti. Neki događaji s malom vjerojatnosti nastanka i s malim posljedicama nosit će oznaku malog rizika, a oni veće vjerojatnosti i posljedica srednjeg ili čak velikog rizika. Na ovaj način identificiraju se rizični procesi kojima je potrebno upravljati kako bi se rizik sveo na najmanju moguću mjeru.

Poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, provoditi mjere, postupke i aktivnosti kako bi smanjio rizike te odrediti rokove, ovlaštenike za provedbu i način kontrole provedbe. Poslodavac mora čuvati procjenu rizika u pisanom ili elektroničkom obliku te dostaviti elektroničku obavijest o procjeni rizika putem informacijskog sustava zaštite na radu Zavodu za unaprjeđivanje zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom.

Pravilnikom nije jasno definirano kada se radi revizija procjene opasnosti, samo unutar članka 12. Pravilnika piše "O procjeni kao i izmjenama i dopunama procjene rizika, na svojim sjednicama raspravlja odbor zaštite na radu koji prihvaća procjenu rizika ili predlaže ispravke te daje primjedbe i prijedloge". 

Pravilnik stupa na snagu 2. listopada, kada prestaje važiti Pravilnik o izradi procjene opasnosti.

Cijeli pravilnik možete preuzeti ovdje.

Autor: Administrator, 30. 09. 2014

Kategorije: zaštita na radu, pravilnik

Ključne riječi: zaštita na radu, pravilnik, procjena rizika, obveze poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više