Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Vatrogasni aparat

Vatrogasni aparat

Vatrogasne aparate ćete danas naći u svakom uredu, postrojenju, skladištu, u nečijim automobilima, na stubištima stambenih zgrada te u ponekom kućanstvu.

Dakako da je pametno imati uvijek vatrogasni aparat blizu, no pitanje je kako odrediti koliko nam ih točno treba?

Prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima vatrogasni aparat je aparat koji sadrži sredstvo za gašenje požara koje se pod tlakom izbacuje iz spremnika aparata. Postoje daljnje definicije vatrogasnih aparata poput što je vatrogasni aparat s bočicom, vatrogasni aparat pod stalnim tlakom, što je i bočica, sredstvo za gašenje, definicija servisera, kada se smatra da je vatrogasni aparat stavljen u uporabu (to je od datuma prve kupovine od strane korisnika) te što je to specifično požarno opterećenje.

Dakle, izbor vrste i potrebnog broja vatrogasnih aparata ovisi o požaru koji može nastati, ovisi o površini požarnog sektora i o specifičnom požarnom opterećenju. Ovo specifično požarno opterećenje pojam je koji će se još par puta spomenuti ovdje pa da i njega razjasnimo. Taj pojam predstavlja prosječnu količinu topline koja se može osloboditi iz zapaljenog materijala koji se nalazi u tom prostoru (požarnom sektoru) po jedinici površine. Dakle, arhiva u kojoj se čuva velika količina papira nema isto specifično požarno opterećenje kao i skladište vode za piće.

Dakle, potreban broj vatrogasnih aparata se određuje prema već spomenutom specifičnom požarnom opterećenju i površini požarnog sektora. Kod toga se određuje potreban broj jediničnih vatrogasnih aparata. Pravilnikom je propisano što je to jedinični vatrogasni aparat: prah 9 kg, plin (zamjena za halone) 6 kg; pjena 9 litara, voda 9 litara i u posebnim uvjetima CO2 5 kg. To vrijedi u većini slučajeva. Postoje neke iznimke, također spomenute u Pravilniku, za prostore do 20 m2 i požarne sektore s visokim specifičnim požarnim opterećenjem.

Vi možete vrlo jednostavno odrediti koliko Vama treba vatrogasnih aparata pomoću našeg kalkulatora vatrogasnih aparata.

Održavanje vatrogasnih aparata vrši se redovnim pregledom te periodičnim servisom.

Redovni pregled čine vlasnici aparata, dakle Vi, barem jednom u tri mjeseca. Kod redovnog pregleda potrebno je obratiti pažnju o položaju i dostupnosti vatrogasnog aparata, stanju u kojem se aparat nalazi, njegovoj kompletnosti, stanju plombe na vatrogasnom aparatu te o tome je potrebno voditi evidenciju. U evidenciju možete unijeti tip vatrogasnog aparata i njegov tvornički broj, serijski broj evidencijske naljepnice, inventarni broj, datum pregleda i datum servisa, naziv servisera, opaske uočene tijekom pregleda i potpis osobe zadužene za nadzor zaštite od požara u Vašoj tvrki koja potvrđuje ispravnost. Uočene nedostatke potrebno je otkloniti odmah.

Periodični pregled služi za utvrđivanje ispravnosti aparata te zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova. Potrebno ga je obaviti najmanje jednom godišnje, a obavlja ga ovlašteni serviser vatrogasnih aparata.

Kod postavljanja vatrogasnih aparata važno je napomenuti njegovu dostupnost. Znači ne smije biti blokiran namještajem ili nečim sličnim, uvijek mora biti moguć pristup aparatu te njegov položaj mora biti jasno naznačen naljepnicom koja se nalazi na zidu. Ako se montira na zid to ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara. Naljepnica mora biti sukladna normi.

Autor: Administrator, 05. 09. 2014

Kategorije: zaštita na radu, vatrogasni aparati

Ključne riječi: zaštita na radu, vatrogasni aparati, požar, broj aparata, servis aparata

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više