Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Kako postupiti u slučaju požara?

Kako postupiti u slučaju požara?

Sprečavanje nastanka požara osnovno je pravilo zaštite na radu. No, ako do požara dođe potrebno je osigurati sigurno gašenje i bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenika.

Požar nastaje kada se zatvori požarni trokut koji obuhvaća gorivu tvar, izvor topline i kisik. Da bi gašenje bilo uspješno potrebno je ukloniti jedan od elemenata iz požarnog trokuta. Na tom načelu temelje se metode gašenja požara. Uobičajena sredstva za gašenje su voda, vatrogasni prah i pjena, CO2, haloni i priručna sredstva (deka, pijesak i slično).

Načela gašenja su sljedeća:

 • odstranjivanje gorive tvari (ukloni se goriva tvar)

 • ugušivanje, odnosno prekid dovoda kisika požaru

 • hlađenje, odnosno smanjivanje temperature gorive tvari

 • antikatalitički, odnosno djelovati na kemijsku reakciju požara.

Općenito načelo glasi POŽARI S ŽAROM SE MORAJU HLADITI, A POŽARI SA PLAMENOM GUŠITI.

Prema vrsti gorive tvari razlikujemo nekoliko klasa požara:

 • požari klase A su požari krutih tvari. Gasimo ih vodom, pijeskom, priručnim sredstvima.

 • požari klase B su požari zapaljivih tekućina. Njih gasimo pjenom, prahom, halonima, ugljičnim dioksidom.

 • požari klase C su požari plinovitih tvari. Gase se prahom i halonima.

Prilikom gašenja požara, osim na klasu požara prema kojoj je potrebno koristiti određena sredstva za gašenje, nužno je i obratiti pozornost na ostale okolnosti. Najviše pažnje je potrebno posvetiti kod gašenja požara vodom - voda je dobar vodič električne struje pa stoga se ne smije koristiti za gašenje požara električnih instalacija ili u blizini električnih instalacija. Isto tako vodom se ne smiju gasiti požari lakih metala (aluminija, magnezija i slično) te požari klasa B.
U priručna sredstva za gašenje požara spadaju pijesak, zemlja, brašno, pokrivači i sve ostalo što se može naći pri ruci.


Prije gašenja požara potrebno je radi vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih poduzeti nekoliko mjera:

 1. Isključiti električnu struju isključenjem glavne sklopke u razvodnom ormaru ili pritiskom na glavno protupožarno tipkalo.

 2. Zaustaviti dotok gorive tvari do požara

 3. Koristiti dostupna osobna zaštitna sredstva

 4. U slučaju da se jave smetnje kod disanja odmah napustiti ugroženo područje

 5. Pružiti prvu pomoć ozljeđenim osobama.

Autor: Administrator, 12. 07. 2014

Kategorije: zaštita od požara

Ključne riječi: zaštita na radu, prevencija požara, zaštita od požara, gašenje požara

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više