Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Evidpro – sve što trebate za vođenje evidencije i zakonskih obveza

Evidpro – sve što trebate za vođenje evidencije i zakonskih obveza

Vođenje evidencije zaštite na radu složen je posao, pogotovo ako imate više zaposlenika, strojeva ili radite na više lokacija. Zakon obvezuje sve poslodavce na osposobljavanja radnika, ispitivanje opreme i instalacija, izradu dokumentacije, praćenje ozljeda i podnošenje godišnjih izvješća. Evidpro je jedinstveno softversko rješenje koje Vam olakšava ovaj dio posla.

Evidpro svojim korisnicima pruža mogućnost vođenja evidencija iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole i svakodnevnih obveza. Uz Evidpro imat ćete učinkovit pregled nad svim Vašim obvezama, njihovim rokovima, ali i troškovima.
 

Modul vođenja zaštite na radu pokriva sve vrste osposobljavanja, ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja radnog okoliša i kemijskih štetnosti, ispitivanja električnih instalacija, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, ispitivanja skladišnih regala, valjanost procjene opasnosti i rizika i praćenje vježbi evakuacije.

Osim navedenog moguće je pregledavati pregledavati i izrađivati dokumentaciju, i to obavijesti o ozljedi na radu, prijave ozljeda na radu, godišnja izvješća o ozljedama, prijave gradilišta i uputnice za liječničke preglede.
 

Modul vođenja zaštite od požara obuhvaća pregled nad ispitivanjima vatrogasnih aparata i hidranata, ispitivanjima sprinkler sustava, ispitivanjima plinodojave i vatrodojave, ispitivanjima protupožarne opreme, ispitivanjima EX opreme i EX prostora, ispitivanjima statičkog elektriciteta i nadzorima dokumentacije od strane EX agencije.

U ovaj ulazi i kalkulator vatrogasnih aparata, alat koji izračunava, ovisno o veličini Vaših poslovnih prostora i djelatnosti koja se u njima odvija, potreban broj vatrogasnih aparata.
 

Modul vođenja zaštite okoliša omogućava vođenje evidencija i praćenje rokova vezano uz mjerenja emisija iz stacionarnih izvora, prijave Agenciji za zaštitu okoliša, prijave u Registar onečišćivača okoliša, predaje Plana gospodarenja otpadom, predaje Očevidnika o opasnim kemikalijama, predaje EHOS obrasca, predaje godišnje bilance opasnog otpada i opasnih kemikalija. Osim navedenog, u Evidprou možete i izraditi i vođenji evidencija o očevidnicima o nastanku i tijeku otpada: ONTO, ONTOBA, ONTOG i ONTOU obrascima.
 

Modul sanitarna kontrola namijenjen je prvenstveno ugostiteljima i trgovcima, a uz njega vodite računa o trajanju i isteku sanitarnih knjižica Vaših zaposlenika, o potrebi ispitivanja i čišćenja kuhinjskih napa i ventilacije, o uzorkovanju hrane, o primjenama DDD mjera (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija), o valjanosti postojećih položenih tečaja higijenskih minimuma i valjanosti uvjerenja za rad s kemikalijama.
 

Uz Evidpro možete brinuti i o svakodnevnim obvezama - ugovorima o radu, ugovorima o najmu, ugovorima o pružanju usluga, redovitom servisu službenih vozila, tehničkom pregledu službenih vozila, dostavi dokumentacije, valjanosti energetskog certifikata....


Evidpro pruža i pregled i upravljanje troškovima Vaših obveza. Osim što imate pregled obveza koje Vam ističu, nudi Vam se i pregled troškova kako bi mogli planirati buduće financijske izdatke i lakše prikupiti ponude, prijaviti se na natječaje i slično.

 

ZAŠTO EVIDPRO?

Vrlo jednostavno – Evidpro radi diskretno, u pozadini Vašeg računala, te Vas upozorava na vrijeme o isteku određenih obveza. Uz Evidpro ne morate unositi velik broj nepotrebnih podataka, već samo one osnovne te ćete uvijek znati tko je zadužen za što i gdje Vam se uvjerenja nalaze.

Osim navedenog, imat ćete uvid u troškove Vaših obveza, odnosno koja im je bila cijena i kojoj tvrtci ste povjerili određeno ispitivanje, osposobljavanje ili izradu dokumentacije što Vam olakšava planiranje financijskih izdataka za Vašu tvrtku.

Uz Evidpro ćete povećati učinkovitost svojih radnika jer će više vremena moći posvetiti Vašoj glavnoj djelatnosti, a ne praćenju propisa i valjanosti uvjerenja i dokumentacije, ali i uštedjeti jer pravovremenim ispunjavanjem nekih obveza iste ne morate platiti (pogledajte članak Liječnički pregled zaposlenika i povrat troškova poslodavcu).

Evidpro svakako preporučamo svim našim korisnicima – vodite evidencije iz zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole i svakodnevnih obveza brzo, učinkovito i jednostavno.

Za kontakt, pitanja i više informacija posjetite www.evidpro.hr.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više