Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Zabrana pušenja na radnim mjestima

Zabrana pušenja na radnim mjestima

Zakon o zaštiti na radu određuje obavezu poslodavca u implementaciji mjera zaštite nepušača od štetnog djelovanja duhanskog dima.

Zakon o zaštiti na radu određuje obavezu poslodavca u implementaciji mjera zaštite nepušača od štetnog djelovanja duhanskog dima.
 
Prilikom određivanja prostora i prostorija za pušenje ti prostori moraju zadovoljiti uvjete definirane Pravilnikom o zaštiti na radu o za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN. 6/84). Prostorije moraju imati odgovarajuću ventilaciju izvedenu tako da osigurava što povoljnije uvjete mikroklime i čistoću zraka i biti opremljene s dostatnim brojem pepeljara.
Zabranjeno je:

  • pušenje na radnim sastancima,
  • pušenje u radnim prostorijama i pros­torima, osim onih prostorija i prostora u ko­lima poslodavac iznimno utvrdi da je pušenje dozvoljeno, o čemu u takvoj prostoriji mora biti istaknuti znak mjesta za pušenje,
  • pušenje u zdravstvenim ustanovama, ustanovama odgoja i obrazovanja, objektima slastičarnica i zdravljaka (NN 128/99 i 55/00).
  • isto tako, ne može se dopustiti pušenje za vrijeme obavljanja poslova kod kojih bi to moglo povećati opasnost od požara ili eksplozije.


Kazne zbog nepridržavanja navedenih mjera mogu očekivati poslodavci i radnici od nadležne Inspekcije rada. Sadašnji zakon propisuje novčane kazne od 10.000 do 20.000 kuna. Za prekršaj odgovara poslodavac ako na propisani način ne osigura zabranu pušenja i ako ne utvrdi i ne označi u kojim je prostorijama i prostorima pušenje iznimno dozvoljeno.
U slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se poslodavac i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u dvostrukom iznosu. Novčanom kaznom od 100 kuna kaznit će se za prekršaj na licu mjesta radnik ako puši u prostorijama i prostorima u kojima je pušenje zabranjeno. Za navedeni prekršaj kaznit će se i neposredno nadređena odgovorna osoba novčanom kaznom od 500 kuna.
Izradom akta poslodavca o zabrani pušenja i propisnim označavanjem mjesta gdje je pušenje dozvoljeno odnosno zabranjeno, osiguravanjem oznaka i odgovarajućeg prostora za pušenje  poslodavac upoznaje svoje zaposlenike sa odlukom o zabrani pušenja.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više