Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Propisi zaštite na radu za uredske i jednostavne djelatnosti

Propisi zaštite na radu za uredske i jednostavne djelatnosti

Zaštita na radu pojednostavljena je za uredske djelatnosti i obrte poput frizerskih salona, kafića i slično. Glavni razlog je nepostojanje opasnosti s kakvima se susrećemo kod rada sa strojevima, na visini i slično.

Procjena opasnosti temeljni je dokument koji mora posjedovati svaka pravna osoba. Ona je temelj zaštite na radu i prva stavka koju će inspektor prilikom nadzora zatražiti na uvid. Procjena analizira postojeće radne procese i radna mjesta, identificira opasnosti i donosi plan mjera za povećanje sigurnosti. Potrebno je raditi reviziju procjene opasnosti nakon teže ili grupne ozljede radnika, smrtne ozljede, profesionalne bolesti, promjena u tehnologiji i procesu rada ili svake 2 godine.
 
Svi zaposlenici obavezni su proći osposobljavanje za rad na siguran način i početno gašenje požara. Ako je zaposlenik negdje već prošao osposobljavanje za početno gašenje požara ne mora ga ponovno prolaziti pod uvjetom da može pribaviti orginalno uvjerenje od bivšeg poslodavca ili tvrtke koja je osposobljavanje provela. Slično vrijedi za rad na siguran način, uz jedan uvjet - zaposlenik mora raditi isti posao koji je obavljao u prošloj tvrtci. Ako je zaposlenik promijenio posao (npr. prije je osoba radila kao dostavljač, a sad je skladištar) mora ponovno proći osposobljavanje za rad na siguran način jer su opasnosti kojima je izložen na novom radnom mjestu različite od opasnosti na kojima je bio izložen prije. Osposobljavanje za početno gašenje požara vrijedi doživotno, a za rad na siguran način vrijedi do promjene radnog mjesta ili uvođenja nove tehnologije.
 
U svakoj poslovnici i u svakoj smjeni (ako radi više od jedna osoba) jedna osoba mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći na 20 zaposlenih, a ako imate više od 20 zaposlenih onda treba osposobiti po još jednu osobu na daljnjih 50 radnika. Također, u svakoj smjeni i na svakoj lokaciji jedna osoba mora biti osposobljena za ovlaštenika poslodavca. Ovlaštenik je osoba zadužena za nadgledanje primjene mjera zaštite na radu i za suradnju s inspektorom u slučaju nadzora.
 
Tvrtke u kojima zaposlenici rade duže od 4 sata dnevno na računalu (u prosjeku) obavezne su dati izraditi procjenu opasnosti za radna mjesta s računalom. Također, svi radnici koji rade s računalom obavezni su proći osposobljavanje za siguran rad pri radu na računalu i svake dvije godine obaviti pregled vida kod liječnika specijalista medicine rada.
 
Ispitivanje radnog okoliša potrebno je provesti na svim radnim mjestima. Ono obuhvaća ispitivanje temperature, vlage i brzine strujanja zraka te buke i jakosti rasvjete. Provodi se najmanje jednom u 2 godine.
 
Ispitivanje električnih instalacija potrebno je provesti u svim prostorima tvrtke. Provodi se najmanje jednom u 4 godine. Ako tvrtka svoje prostoje unajmljuje onda obveza ispitivanja električnih instalacija pada na tvrtku najmodavca. Tada je dovoljno od najmodavca zatražiti zapisnik o ispitivanju električnih instalacija.
 
Poslodavac je obavezan donijeti Plan evakuacije i spašavanja i upoznati sve zaposlenike s njim. Na osnovu Plana evakuacije moraju se provoditi vježbe evakuacije najmanje jednom u dvije godine.
 
Iako je ovdje riječ o jednostavnijim djelatnostima i kod njih se mogu naći strojevi i uređaji s povećanim opasnostima. U restoranima je riječ o pećnicama, plinskim uređajima, u uredima je najčešće to plinski bojler. Ove uređaje, ako postoje, potrebno je ispitivati najmanje jednom u dvije godine.
 
Svaki poslodavac obavezan je voditi evidenciju, posjedovati knjigu nadzora iz zaštite na radu i radne prostore opremiti znakovima sigurnosti. Evidencija se vodi na propisanim EK obrascima koje je potrebno čuvati i, u slučaju nadzora, dati inspektoru na uvid.

Autor: Administrator, 01. 10. 2013

Kategorije: zaštita na radu, uredske djelatnosti

Ključne riječi: zaštita na radu, uredske djelatnosti, uredi, obveze poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više