Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Obveze, odgovornosti i prava poslodavca iz zaštite na radu

Obveze, odgovornosti i prava poslodavca iz zaštite na radu

Zaštita na radu prije svega obveza je poslodavca te je on dužan osigurati sve potrebno u svrhu povećanja sigurnosti radnih procesa.

Poslodavac ne smije na radno mjesto rasporediti radnika koji nije osposobljen za rad na siguran način niti na poslove s posebnim uvjetima rada rasporediti radnika koji ne ispunjava uvjete za rad na tom radnom mjestu. Dozvoljen je jednomjesečni rad pod nadzorom prije nego li se zaposlenik osposobi, prije čega ga je potrebno upoznati sa svim pravilima zaštite na radu i radnim postupcima. Dovoljno je zaposleniku dati pismene upute i radni postupak, a on mora potpisati potvrdu da je upute dobio i da je upoznat s njima. Nakon isteka probnog perioda od 30 dana (novi zakon predviđa produženje ovog perioda na 60 dana) poslodavac je dužan zaposlenika osposobiti za rad na siguran način.

Poslodavac ne smije dozvoliti rad ženama, maloljetnicima i zaposlenicima sa smanjenom radnom sposobnosti na radnim mjestima gdje postoje za njih štetni utjecaji. U slučaju da je utvrđena neispravnost stroja ili uređaja s povećanim opasnostima poslodavac je dužan isključiti ga iz uporabe do otklanjanja nedostatka. Mora osigurati da zaposlenici rade sukladno važećim propisima i pravilima te da koriste propisana osobna zaštitna sredstva, a radniku koji radi protivno propisima mora zabraniti rad.

Također, mora osigurati dovoljan broj radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći i evakuaciju i spašavanje te im osigurati potrebnu opremu.

Poslodavac je dužan zabraniti rad zaposlenicima koji su pod utjecajem alkohola ili opojnih droga te ih udaljiti sa mjesta rada. Ako zaposlenici odbijaju napustiti mjesto rada dužan je pozvati sigurnosnu službu koja će te zaposlenike odstraniti sa mjesta rada.

Dužan je čuvati svu potrebnu dokumentaciju i voditi evidencije o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način, zaposlenicima koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, uređajima i strojevima s povećanim opasnostima, opasnim tvarima korištenim u radnim procesu, o ozljedama, profesionalnim bolestima i poremećajima te podnositi godišnje izvještaje o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolestima inspekciji rada.

Poslodavac snosi troškove implementacije sustava ZNR (osposobljavanja, nabavka osobnih zaštitnih sredstava, osiguranja zaštitnih naprava, itd.).

Autor: Administrator, 18. 06. 2013

Kategorije: obveze poslodavca

Ključne riječi: zaštita na radu, poslodavac, obveze poslodavca, prava poslodavca, odgovornost poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više