Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Zaštita posebnih skupina radnika

Zaštita posebnih skupina radnika

Zakon o zaštiti na radu naročitu pozornost posvećuje zaštiti posebnih skupina radnika - maloljetnika, trudnica i osobama sa smanjenom radnom sposobnošću. Koje poslove oni smiju raditi, a koje ne pročitajte ovdje.

Posebno osjetljive kategorije radnika moraju biti zaštićene od onih opasnosti koje na njih štetno utječu.

Osobita zaštita propisuje se radi očuvanja nesmetanog duševnog i tjelesnog razvitka mladeži, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite osoba s invaliditetom i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti te radi očuvanja radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Poslodavac mora osigurati posebnu zaštitu navedenim skupinama i mora utvrditi kolektivnim ugovorom koje poslove te skupine ne mogu obavljati. Za vrijeme trudnoće žena ne smije obavljati poslove koji se obavljaju na visini, poslove vatrogasca, poslove u nepovoljnoj mikroklimi, buci i vibracijama, poslove pri povišenom atmosferskom tlaku, poslove gdje je izložena ionizacijskom i mikrovalnom zračenju, poslovima s isparavanjima olova, žive, radu s opasnim radnim tvarima.

Maloljetnici ne smiju obavljati noćni rad, prekovremeni rad i poslove s posebnim uvjetima rada.
Maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji će ugroziti njegovu sigurnost, a ne smije početi raditi na poslovima koji zahtijevaju određenu zdravstvenu sposobnost prije no što prođe liječnički pregled. Inspektor može, u slučaju da posumnja u sigurnost maloljetnika, poslodavcu naložiti da od ovlaštenog liječnika zatraži pregled maloljetnika i procjenu ugrožavanja njegove sigurnosti na radnom mjestu. Na temelju izvještaja liječnika inspektor može poslodavcu izreći zabranu rada maloljetnika na određenim poslovima.

Radnici sa smanjenim radnim sposobnostima ne smije obavljati poslove koji ugrožavaju njegovu preostalu radnu sposobnost. Zaposlenici s invaliditetom imaju pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju ? utvrđivanje preostale radne sposobnosti, analizu tržišta rada, mogućnost zapošljavanja i uključivanja u rad, profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti, informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu, programe za unaprijeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu, tehničku pomoć, podršku, praćenje i procjenu rezultata, informiranje i podršku u izvorima financiranja, razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije. 

Radnici privremeno ili trajno nesposobni za rad imaju pravo premještanja na radno mjesto gdje im ne prijeti opasnost od daljnjeg ugrožavanja njihove radne sposobnosti. 

Ako je smanjenje radne sposobnosti posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac mora naći drugo radno mjesto na kojem će takvi radnici moći raditi normalno, unatoč svojoj smanjenoj sposobnosti, i bez ugrožavanja preostale radne sposobnosti.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više