Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Opasnosti od padova i rušenja u radnim i pomoćnim prostorijama i u postrojenjima

Opasnosti od padova i rušenja u radnim i pomoćnim prostorijama i u postrojenjima

Opasnosti od padova i rušenja među najzastupljenijim su opasnostima na radu. Prema godišnjim izvještajima padovi zaposlenika čine više od 30 % ukupnog broja teških, smrtnih i skupnih ozljeda na radu. Ako se u obzir uzmu i rušenja predmeta na radnike tada padovi i rušenja predstavljaju čak 50 % od svih načina nastanka ozljeda.

Najčešći načini na koje dolazi do padova i rušenja zaposlenika su:

  • padovi i rušenja zaposlenika u istoj ravnini (zbog neispravnih ili skliskih površina za kretanje osoba na radu i slično),
  • padovi zaposlenika s visine ili u dubinu
  • padovi predmeta s visine ili obrušavanje materijala na zaposlenika (npr. u djelatnostima građevinarstva, šumarstva, transportnih poslova),
  • ostali mogući načini

 U najvećem broju slučajeva izvore opasnosti predstavljaju neispravne ili skliske radne površine namijenjene kretanju osoba na radu.

 

OPASNOSTI OD PADOVA I RUŠENJA U RADNIM PROSTORIMA I PROSTORIJAMA

U radnim prostorima i prostorijama važno je projektirati pod na način da se, za vrijeme rada u tim prostorima, osigurava trajna stabilnost, ravna površina i sigurno hodanje (prema Pravilniku o radnim i pomoćnim prostorima i prostorijama).

Projektiranje stepeništa

Širina odmorišta između stepeništa ne može biti manja od širine stepenišnog kraka, a dužina odmorišta između stepenišnih krakova ne smije biti manja od 110 cm. Gazišta i odmorišta stepeništa ne smiju biti klizavi, a ako postoji opasnost od klizanja potrebno je na površinu gazišta postaviti materijal koji nije klizav (protuklizne trake i slično). Visina stepenica u građevinskim objektima namijenjenim za radne i pomoćne prostorije mora iznositi od 13 do 19 cm, a širina gazišta od 26 do 36 cm, ovisno o njihovoj namjeni.

Sve stepenice na istom stepeništu moraju biti jednake što se tiče visine i širine gazišta, s maksimalnim dozvoljenim odstupanjima u širini gazišta i visini od 0,5 cm (čl. 90. Pravilnika o radnim i pomoćnim prostorima i prostorijama).

Opasnosti od padova i rušenja - projektiranje stepeništa

 

Zavojito stepenište u radnim i pomoćnim prostorijama može se postavljati samo u izuzetnim slučajevima. Zavojito stepenište mora biti projektirano i izvedeno na način da je na najužem dijelu širina gazišta veća od 13 cm.

Zavojito stepenište se ne smije koristiti kao izlaz za slučaj evakuacije i spašavanja radnika (čl. 91. Pravilnika o radnim i pomoćnim prostorima i prostorijama).

Stepenište i stepenišno odmorište duž rubova s otvorene strane moraju imati zaštitnu ogradu s rukohvatom. Zaštitne ograde i rukohvati moraju biti postavljeni kontinuirano na cijeloj dužini kraka stepeništa.

Stepeništa do 10 stepenica moraju biti sa jedne strane ograđena sigurnom ogradom, a stepeništa sa više od 10 stepenica moraju imati ogradu za obje strane.

Galerije, platforme (podiji), prelazne rampe, prelazi, mostovi i sva mjesta rada na visini većoj od 120 cm iznad nulte točke terena ili poda prostorije s kojih se može pasti, moraju biti ograđene čvrstom zaštitnom ogradom. Konstrukcija zaštitnih ograda i rukohvata mora biti izvedena bez stršećih dijelova ili umetnute oplate, koji bi mogli zahvatiti odjeću osoba.

Visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 100 cm mjereno od površine poda.

Rukohvati i zaštitne ograde na stepenicama moraju biti postavljeni na visini od 100 cm iznad gornje površine gazišta, mjereno okomito od sredine gazišta stepeništa do vrha rukohvata odnosno ograde.

Rukohvati moraju biti izvedeni tako da ruka može po njima kliziti bez prekida (čl. 92.-95. Pravilnika o radnim i pomoćnim prostorima i prostorijama).

 

OPASNOSTI OD PADOVA I RUŠENJA S POSTROJENJA

Kod održavanja i upravljanja postrojenjem većih dimenzija, između ostalog, propisano je sljedeće (čl. 31. Pravilnika):

  • ako se za upravljanje koriste platforme na visini koja je veća od 1 m, platforme moraju biti ograđene čvrstim zaštitnim ogradama čija je visina najmanje 1 m,
  • slobodan razmak dužinskih međuprečki zaštitne ograde ne smije biti veći od 30 cm,
  • zaštitna ograda na svojem donjem dijelu mora imati punu rubnu zaštitu visine najmanje 15 cm,
  • stubište za prilaz platformi mora biti široko najmanje 60 cm te imati izvedenu zaštitnu ogradu visine najmanje 1 m, dok visina pojedinih gazišta ne smije prelaziti od 30 cm,
  • stabilne metalne ljestve, ako se koriste za prilaz platformi, moraju biti široke najmanje 45 cm, a razmak između pojedinih prečki ne smije biti veći od 30 cm,
  • ljestve više od 3 m moraju imati čvrstu leđnu zaštitu od čeličnih traka postavljenih na međusobnim razmacima tako da je onemogućen pad radnika kroz otvore leđne zaštite. Leđna zaštita se postavlja na visini iznad dva metra od poda.
Opasnost od padova i rušenja kod postrojenja

Autor: Administrator, 12. 06. 2012

Kategorije: zaštita na radu, opasnosti od padova i rušenja

Ključne riječi: zaštita na radu, opasnost, padovi, rušenje, radni prostori

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više