Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Buka i zaštita na radu

Buka i zaštita na radu

Buka je česta pojava u svim radnim procesima i vrlo važno pitanje sustava zaštite na radu. Buka može prouzročiti trajnu invalidnost i profesionalnu bolest (gubitak sluha) te se kao takva proučava i sa stajališta zaštite na radu. Pojavljuje se na radnom mjestu kao direktna posljedica samog rada stroja (glasni strojevi) ili iz neproizvodnih izvora na koje je teško utjecati (vanjski promet, klimatizacijski sustav i slično). Kako buka djeluje na čovjeka i kako ju spriječiti pročitajte ovdje.

Buka djeluje negativno na neurovegetativni i indokrini sustav i te se promjene manifestiraju povećanom živčanom napetošću, a napetost uzrokuje poremećaj cirkulaciješto ima za posljedicu porast tlaka i uspravanje rada probavnih organa
Također se javljaju i psihičke smetnje kao što su smanjenje koncentracije, posebno kod diskontinuirane buke. Također se javlja i razdražljivost, osjećaj umora, a često ipospanost, posebno ako je buka ritmična. Ovakve psihičke smetnje mogu se odraziti na preciznost obavljanja radnji, pravljenja pogrešaka, broj ozljeda, a što bitno uječe na produktivnost. Važno je napomenuti da buka u nekim slučajevima, naročito ako je diskontinuirana (impulsna), može na zaposlenika djelovati i stimulativno.

Buka također može izazvati smetnje sna - ljudi koji rade u buci mogu imati snažnu reakciju na buku u snu.

Ono što je najteže, kao štetno djelovanje buke, je svakako oštećenje sluha.

Stupanj oštećenja sluha ovisi o intenzitetu buke, frekvenciji, trajanju buke i individualnoj osjetljivosti.

Za ostvarenje postavljenog cilja na raspolaganju su nam u osnovi sljedeće mjere zaštite:

ORGANIZACIJSKE MJERE:

 • vremensko ograničenje rada bučnih strojeva
 • uvođenje dodatnih stanki radi oporavka
 • promjena radnog mjesta

ORGANIZACIJSKO-TEHNIČKE MJERE

 • izbor malošumnih strojeva i tehnoloških procesa
 • redovno održavanje i remonti
 • mehanizacija, automatizacija i robotizacija

GRAĐEVINSKO-PLANSKE MJERE

 • pravilan raspored objekata i pogona
 • prostorno odvajanje izvora buke, radnih mjesta i zaštićenih prostorija
 • pravilan raspored strojeva

TEHNIČKE MJERE

 • Na izvorima (sprečavanje emisije):
  • primarne: konstrukcijski zahvati radi smanjenja uzdužne i strukturnekomponenete zvuka, zamjena bučnih operacija tihim
  • sekundarne: akustično oklapanje, vibroizolacija i prigušenje, ugradnjaprigušivača u cjevovode
 • Na putu širenja zvuka:
  • izolacija i apsorpcija uzdušnog zvuka
  • izolacija i prigušenje strukturnog zvuka (vibracija)
 • Na mjestu prijema (sprečavanje imisije):
  • lokalne mjere izolacije, apsorpcije i prigušenja zvuka
  • osobna zaštita

Ovisno o težini problema primjenjuju se različite kombinacije navedenih mjera. Rijetko se problem može uspješno riješiti samo jednom mjerom.

 

OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD BUKE

Radi zaštite osjetila sluha od prekomjerne buke na radu, odnosno na radnim mjestima na kojima se buka ne može ukloniti tehničkim sredstvima (sniziti ispod dozvoljene propisane granice) potrebno je osobama zaposlenim na tim mjestima osigurati osobna zaštitna sredstva za zaštitu sluha. Ovisno o intenzitetu buke propisuju se odgovarajuća zaštitna sredstva:

 • kod buke do 75 dB koristi se zaštitna vata
 • kod buke iznosa do 85 dB koriste se čepići 
 • i kod buke jačine do 150 dB koristi se ušni štitnik (antifon)

 

Zaštitna sredstva za zaštitu sluha - antifoni, čepići za uši

Slika - Osobna zaštitna sredstva za zaštitu sluha - antifoni, čepići za uši (plastični, silikonski, spužvasti)

Autor: Administrator, 05. 06. 2012

Kategorije: buka, zaštita na radu, zaštita od buke

Ključne riječi: zaštita na radu, buka, utjecaj buke, oštećenje sluha, smanjenje buke, zaštita od buke

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više