Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu

Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti (87 dB(a)), gornje i donje upozoravajuće vrijednosti izloženosti (85 dB(A) i 80 dB(A)).

Obveze poslodavca kod zaštita radnika od buke 

Prilikom obavljanja radnih zadataka ne smiju se prijeđi granične vrijednosti izloženosti tijekom osmosatnog radnog dana, odnosno za poslove gdje dnevna razina izloženosti buci varira iz dana u dan granična vrijednost se ne smije preći na tjednoj bazi. Tjedna izloženost računa se kao prosjek dnevnih izloženosti buci).

Poslodavci moraju osigurati mjerenja razine buke od strane ovlaštenih osoba te, sukladno tome, procjenjivati rizike i donositi mjere za smanjenje razine izloženosti buci.
Izloženost buci smanjuje se zamjenom radne opreme, promjenom metoda rada i smanjenjem vremena izloženosti radnika buci, projektiranjem mjesta rada kako bi se smanjila buka, osiguravanjem odgovarajućeg radnog rasporeda s odgovarajućim odmorima, primjenom zaštitne opreme i osobnih zaštitnih sredstava za smanjenje buke.

Ako nije moguće organizacijom rada ili promjenom radnih procesa, tehnologija i radne opreme smanjiti izloženost buci, poslodavac mora osigurati osobnu zaštitnu opremu. Ako razina buke prelazi donju upozoravajuću vrijednost poslodavac mora staviti na raspolaganje osobnu zaštitnu opremu s preporukom za korištenje, odnosno za buku iznad gornje upozoravajuće vrijednosti potrebno je svakom radniku osigurati odgovarajuću opremu za zaštitu sluha.
Također, poslodavac mora osigurati da radnici zaštitna sredstva koriste sukladno tome i na ispravan način.

Ako unatoč tome razina buke prelazi granične vrijednosti poslodavac mora poduzeti dodatne mjere za smanjenje buke iznad tih vrijednosti, utvrditi zašto je došlo do prekoračenja te provesti mjere da se smanji izloženost buci.

Radnike je potrebno upoznati s rizicima i opasnostima od buke te koje mjere se provode, kako se provode, koje su granične vrijednosti, koje su njihove obveze korištenja zaštitnih sredstava i druge stavke vezane uz opasnosti od buke i procjenu rizika.


Poslovi s posebnim uvjetima rada

Svi poslovi na kojima izloženost buci prelazi 85 dB(A) (gornja upozoravajuća vrijenost) smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada. Radnike na tim radnim mjestima potrebno je slati na redovite liječničke preglede.
Evidenciju tih pregleda te rezultate mjerenja buke poslodavac mora čuvati najmanje 40 godina. 
U slučaju da specijalist medicine rada utvrdi oštećenje sluha kao posljedica izloženosti buci o tome će obavijestiti radnika i poslodavca. Poslodavac je obvezan u tom slučaju razmotriti procjenu rizika, analizirati planove mjera za otklanjanje ili smanjenje buke, prihvatiti savjete specijalista medicine rada ili inspekcije (kao što je premještanje tog radnika na drugo radno mjesto gdje će biti manje izložen buci) te organizirati stalni zdravstveni nadzor i provjeru zdravlja za ostale radnike izložene buci.


PRILOG

Red.
br.
Opis poslova

Najviša dopuštena razina buke

LA,eq u dB(A)

(a)* (b)*
1 Najzahtjevniji umni rad, vrlo velika usredotočenost, rad vezan za veliku odgovornost, najsloženiji poslovi upravljanja i rukovođenja 45 40
2 Pretežno umni rad koji zahtijeva usredotočenost, kreativno razmišljanje, dugoročne odluke, istraživanje, projektiranje, komuniciranje sa skupinom ljudi 50 40
3 Zahtjevniji uredski poslovi, liječničke ordinacije, dvorane za sastanke, školska nastava, neposredno govorno i/ili telefonsko komuniciranje 55 45
4 Manje zahtjevni uredski poslovi, pretežno rutinski umni rad koji zahtijeva usredotočenje ili neposredno govorno i/ili telefonsko komuniciranje, komunikacijske centrale 60 50
5 Manje zahtjevni i uglavnom mehanizirani uredski poslovi, prodaja, vrlo zahtjevno upravljanje sustavima, fizički rad koji zahtijeva veliku pozornost i usredotočenost, zahtjevni poslovi montaže 65 55
6 Pretežno mehanizirani uredski poslovi, zahtjevno upravljanje sustavima, upravljačke kabine, fizički rad koji zahtijeva stalnu usredotočenost, rad koji zahtijeva nadzor sluhom, rad koji se obavlja na temelju zvučnih signala 70 60
7 Manje zahtjevni fizički poslovi koji zahtijevaju usredotočenost i oprez, manje zahtjevno upravljanje sustavima 75 65
8 Pretežno rutinski fizički rad sa zahtjevom na točnost, praćenje okoline slušanjem 80 65

 

Preuzmite PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI BUCI NA RADU

 

 

Autor: Administrator, 23. 12. 2023

Kategorije: zaštita na radu, zaštita od buke

Ključne riječi: zaštita od buke, pravilnik o zaštiti od buke na radu, zaštita od buke 2023

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više