Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu

Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce.

Počevši od osposobljavanja, stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca i dalje mogu provoditi osposobljavanje iz zaštite na radu za vlastite potrebe, no dodana je stavka da u slučaju da osposobljavanje provode vanjske osobe ovlaštene za osposobljavanje (tvrtke koje nude usluge zaštite na radu) osposobljavanje provode u suradnji s poslodavcima ili njihovim neposrednim ovlaštenicima. Kod osposobljavanja potrebno je osigurati potrebne materijale na hrvatskom jeziku ili na stranom ako se osposobljava strani radnik.

Novost je da se Program osposobljavanja u teorijskom dijelu može provoditi online, dok se praktični dio može provoditi tek nakon završenog teorijskog dijela. Svi radnici sad prolaze praktični dio osposobljavanja, čak i na poslovima s malim rizicima. U tom slučaju kod praktičnog dijela unosi se NP (nije primjenjivo) za one stavke praktičnog dijela koje se ne odnose na te poslove.

Kod osposobljavanja poslodavca, odnosno ovlaštenika propisano je minimalno trajanje osposobljavanja i usavršavanja poslodavca/ovlaštenika od 7 školskih sati. Također, svakih 5 godina ovlaštenici poslodavca i poslodavci trebali bi proći usavršavanje od najmanje 7 školskih sati sukladno Programu osposobljavanja poslodavca ili njegovog neposrednog ovlaštenika te upoznati se s izmjenama obveza, prava i propisima iz zaštite na radu. U slučaju ponovnog usavršavanja izdaje se ZOOP obrazac gdje se naznačuje da je osoba prošla usavršavanje, a ne osposobljavanje.

Novi Pravilnik donosi i izmjene u ZOS i ZOOP obrascima.

Kod ZOS obrasca sljedeće su izmjene:

 • Dodana je oznaka zapisnika, no pravilnikom nije definirano kako izgleda. Sami možete definirati oznaku zapisnika, na primjer 2022/01 kao godina i redni broj obrasca u toj godini.
 • U slučaju da poslodavac zapošljava stranog radnika koji nema OIB upisuje se njegov internacionalni identifikator
 • Umjesto popisa poslova koje će radnik obavljati sad se navodi opis poslova i aktivnosti koje će radnik obavljati i mjesta rada.
 • Dodano je mjesto, razdoblje i način provođenja teorijskog dijela osposobljavanja radnika. Način provođenja teorijskog dijela osposobljavanja može biti sada i putem interneta, odnosno online. Ostali načini osposobljavanja nisu definirani, a mogu biti učionica, u prostorijama poslodavca i ostalo.
 • Kod praktičnog osposobljavanja dodano je razdoblje praćenja sigurnog načina rada.
 • Umjesto pojma „sredstva rada“ u praktičnom dijelu sada se navodi „radna oprema/sredstva rada“.
 • U slučaju da osposobljavanje provodi vanjska tvrtka ovlaštena za osposobljavanja iz zaštite na radu na obrascu se upisuju njeni podaci u polje „Naziv i podaci ovlaštene osobe“.

Izmjene kod ZOOP obrasca su:

 • Odabire se na obrascu je li riječ o osposobljavanju ili usavršavanju, odnosno nakon 5 godina provode se usavršavanja, a ne ponovna osposobljavanja
 • ZOOP obrazac se koristi i za osposobljavanja poslodavca
 • Na mjestima gdje se do sada spominjalo „osposobljavanje“ može se birati (zaokružiti) je li riječ o osposobljavanju ili usavršavanju.
 • U slučaju da osposobljavanje ili usavršavanje provodi vanjska tvrtka za to ovlaštena na obrazac je potrebno upisati njene podatke u polje „Naziv i podaci ovlaštene osobe“.

 

ZOS i ZOOP obrasce smo pripremili u Word formatu kako bi ih mogli skinuti i sami popunjavati. Možete ih preuzeti ovdje:

Napomena – prilikom ispisa obrazaca neće se prikazivati vodeni žig.

Autor: Administrator, 06. 01. 2022

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, osposobljavanje, pravilnik, 2021, rad na siguran način, ovlaštenik poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više