Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca

Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje osnovnog sanitetskog materijala (ormarić prve pomoći) te osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći.

Poslodavci su dužni imati jednu osobu osposobljenu za pružanje prve pomoći na svakoj lokaciji i u svakoj smjeni gdje istovremeno radi dvoje ili više djelatnika. Ako poslodavac zapošljava do 50 djelatnika osposobljava se jedna osoba za pružanje prve pomoći te dodatno još jedna na svakih daljnjih 50 djelatnika. Moguće je da će trebati osposobiti i više djelatnika za pružanje prve pomoći od propisanog minimuma, ovisno o organizaciji rada (broju lokacija, smjenama i slično).

Osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći provode licencirani specijalisti medicine rada, odnosno rada i sporta te Hrvatski crveni križ. Obuka zaposlenika za pružanje prve pomoći traje 10 sati i nakon čega se polaže pismeni ispit. Poslodavac je dužan najmanje jednom u četiri godine organizirati vježbu za provjeru i obnovu znanja iz područja prve pomoći.

Također, poslodavac mora osigurati na svakoj lokaciji ormarić prve pomoći sa odgovarajućim sanitetskim materijalom. Sadržaj ormarića propisan je Pravilnikom o postupcima pružanja prve pomoći, sredstvima, vrsti i količini sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada te načinu i rokovima osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.

Sukladno Pravilniku, za poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika ormarić prve pomoći mora sadržavati:

R.br.

naziv materijala

kom.

1.

Prvi  zavoj  br. 1 : 8 cm x 5 m

2

2.

Prvi  zavoj  br. 3 : 12 cm x 5 m

2

3.

Kaliko  zavoj   8 (ili 10) cm x 5 m

3

4.

Kaliko  zavoj   5 cm x 5 m

4

5.

Aluplast ili Alufolija (za opekline) *** manji - sterilni

2

6.

Aluplast ili Alufolija (za opekline)*** veći 50 x 80 - sterilni

1

7.

Komprese sterilne gaze 5x8 cm (pojedinačno pakirane)  paket (10 kom)

1

8.

Komprese sterilne gaze 10 x 10 cm (pojedinačno pakirane)

4

9.

Komprese sterilne gaze 0,5 m (pojedinačno pakirane)  

2

10.

Komprese sterilne gaze 1 m (pojedinačno pakirane)  

1

11.

Flaster - vrpca 2,5 cm x 5 m

1

12.

Flaster- strip (sa gazom) – komplet – 10 kom - pakiranje

1

13.

Trokutni rubac

4

14.

Igle sigurnice

10

15.

Škare sa zaobljenim vrhom

1

16.

Rukavice (gumene, kirurške, sterilne, za jednokratnu uporabu) - par

2

17.

Polietilenska vrećica  (najmanje 30 cm x 60 cm)

2

18.

Metalizirana folija (najmanje 100 cm x 200 cm)

1

19.

Zaštitna folija za umjetno disanje (sa filterom ili nepovratnim ventilom) – paket (10 kom)

1

20.

Maska za umjetno disanje sa nepovratnim ventilom (sukladna ISO-standardu)

1

21.

Vata sanitetska  - paket od 50 gr.

2

22.

Mrežica Surgifix br. 4   - pakiranje od 2 m.

1

23.

Mrežica Surgifix br. 7   - pakiranje od 2 m.

1

24.

Hibisept (5%) 200 ml ili odgovarajuće dezinfekciono sredstvo

1

25.

Fiziološka otopina  (0,9%) 500 ml

1

26.

Priručnik prve pomoći na radnom mjestu (preporučen od HZMR)

1

27.

Specifikacija sadržaja ormarića (kutije) prve pomoći

1

 

(2) Uz ormarić prve pomoći trebaju biti:

 

28.

Kramerove udlage duljine 100 cm – obložene,

ili odgovarajuće pneumatske udlage za natkoljenicu i nadlakticu

2

29.

Kramerove udlage duljine 50 cm – obložene,

ili odgovarajuće pneumatske udlage za potkoljenicu i podlakticu

2

 

Ako na tom mjestu rada radi više od 20, a manje od 50 radnika potrebno je osigurati još jedan takav ormarić prve pomoći.

 

Za mjesta rada gdje radi do 5 radnika potrebno je osigurati najmanje:

R.br.

naziv materijala

kom.

1.

Prvi  zavoj  br. 1 : 8 cm x 5 m

2

2.

Prvi  zavoj  br. 3 : 12 cm x 5 m

1

3.

Kaliko  zavoj   8 (ili 10) cm x 5 m

2

4.

Kaliko  zavoj   5 cm x 5 m

2

5.

Komprese sterilne gaze 5x8 cm (pojedinačno pakirane)  paket (10 kom)

1

6.

Komprese sterilne gaze 10 x 10 cm (pojedinačno pakirane)

2

7.

Komprese sterilne gaze 0,5 m (pojedinačno pakirane)  

2

8.

Flaster - vrpca 2,5 cm x 5 m

1

9.

Flaster- strip (sa gazom) – komplet – 10 kom - pakiranje

1

10.

Trokutni rubac

2

11.

Igle sigurnice

2

12.

Škare sa zaobljenim vrhom

1

13.

Rukavice (gumene, kirurške, sterilne, za jednokratnu uporabu) - par

1

14.

Polietilenska vrećica  (najmanje 30 cm x 60 cm)

1

15.

Zaštitna folija za umjetno disanje (sa filterom ili nepovratnim ventilom)

2

16.

Vata sanitetska  - paket od 50 gr.

1

17.

Hibisept (5%) 100 ml ili odgovarajuće dezinfekciono sredstvo

1

18.

Priručnik prve pomoći na radnom mjestu (preporučen od HZMR)

1

19.

Specifikacija sadržaja ormarića (kutije) prve pomoći

1

 

U slučaju da se radi o radnim procesima s povećanim rizicima gdje mogu nastati i drugi tipovi ozljeda potrebno je osigurati i:

  • Čvrsta nosila koja se mogu koristiti za imobilizaciju kralježnice te bočni imobilizatori glave i ramena ako postoji rizik teže ozljede, trovanja ili bolesti
  • Najmanje 5 komada velikih sterilnih gaza i alufoliju za prvu pomoć kod opeklina za radna mjesta gdje mogu nastati teže ozljede (ozljede prsnog koša, trbuha, ozebline, opekline i slično)
  • Aparat s komprimiranim kisikom, respirator, regulator za udisanje kisika i po potrebi staviti komoru za rekompresiju u pripravnost za poslove koji se obavljaju ronjenjem i radove u kesonu
  • Aparat s komprimiranim kisikom i respirator ako se radi o poslovima s rizikom izloženosti otrovnim plinovima
  • Najmanje 10 ampula Amil-nitrita, Na-nitrita (10%), Na-tiosulfata (25%) za mjesta rada gdje je postoji opasnost izloženosti cijanovodiku i cijanidima
  • Za poslove koji su izloženi organofosfornim insekticidima treba osigurati najmanje 20 ampula Atropin-sulfata i otopinu natrijeva bikarbonata (2%, 1 litra).
  • Za poslove gdje je mogućnost izloženosti fluoridnoj kiselini treba osigurati kalcij glukonat - hidrogel

Autor: Administrator, 30. 10. 2020

Kategorije: prva pomoć, zaštita na raud

Ključne riječi: prva pomoć, ormarić, obveze poslodavca, pružanje prve pomoći

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više