Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca

Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje osnovnog sanitetskog materijala (ormarić prve pomoći) te osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći.

Poslodavci su dužni imati jednu osobu osposobljenu za pružanje prve pomoći na svakoj lokaciji i u svakoj smjeni gdje istovremeno radi dvoje ili više djelatnika. Ako poslodavac zapošljava do 50 djelatnika osposobljava se jedna osoba za pružanje prve pomoći te dodatno još jedna na svakih daljnjih 50 djelatnika. Moguće je da će trebati osposobiti i više djelatnika za pružanje prve pomoći od propisanog minimuma, ovisno o organizaciji rada (broju lokacija, smjenama i slično).

Osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći provode licencirani specijalisti medicine rada, odnosno rada i sporta te Hrvatski crveni križ. Obuka zaposlenika za pružanje prve pomoći traje 10 sati i nakon čega se polaže pismeni ispit. Poslodavac je dužan najmanje jednom u četiri godine organizirati vježbu za provjeru i obnovu znanja iz područja prve pomoći.

Također, poslodavac mora osigurati na svakoj lokaciji ormarić prve pomoći sa odgovarajućim sanitetskim materijalom. Sadržaj ormarića propisan je Pravilnikom o postupcima pružanja prve pomoći, sredstvima, vrsti i količini sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada te načinu i rokovima osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.

Sukladno Pravilniku, za poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika ormarić prve pomoći mora sadržavati:

R.br.

naziv materijala

kom.

1.

Prvi  zavoj  br. 1 : 8 cm x 5 m

2

2.

Prvi  zavoj  br. 3 : 12 cm x 5 m

2

3.

Kaliko  zavoj   8 (ili 10) cm x 5 m

3

4.

Kaliko  zavoj   5 cm x 5 m

4

5.

Aluplast ili Alufolija (za opekline) *** manji - sterilni

2

6.

Aluplast ili Alufolija (za opekline)*** veći 50 x 80 - sterilni

1

7.

Komprese sterilne gaze 5x8 cm (pojedinačno pakirane)  paket (10 kom)

1

8.

Komprese sterilne gaze 10 x 10 cm (pojedinačno pakirane)

4

9.

Komprese sterilne gaze 0,5 m (pojedinačno pakirane)  

2

10.

Komprese sterilne gaze 1 m (pojedinačno pakirane)  

1

11.

Flaster - vrpca 2,5 cm x 5 m

1

12.

Flaster- strip (sa gazom) – komplet – 10 kom - pakiranje

1

13.

Trokutni rubac

4

14.

Igle sigurnice

10

15.

Škare sa zaobljenim vrhom

1

16.

Rukavice (gumene, kirurške, sterilne, za jednokratnu uporabu) - par

2

17.

Polietilenska vrećica  (najmanje 30 cm x 60 cm)

2

18.

Metalizirana folija (najmanje 100 cm x 200 cm)

1

19.

Zaštitna folija za umjetno disanje (sa filterom ili nepovratnim ventilom) – paket (10 kom)

1

20.

Maska za umjetno disanje sa nepovratnim ventilom (sukladna ISO-standardu)

1

21.

Vata sanitetska  - paket od 50 gr.

2

22.

Mrežica Surgifix br. 4   - pakiranje od 2 m.

1

23.

Mrežica Surgifix br. 7   - pakiranje od 2 m.

1

24.

Hibisept (5%) 200 ml ili odgovarajuće dezinfekciono sredstvo

1

25.

Fiziološka otopina  (0,9%) 500 ml

1

26.

Priručnik prve pomoći na radnom mjestu (preporučen od HZMR)

1

27.

Specifikacija sadržaja ormarića (kutije) prve pomoći

1

 

(2) Uz ormarić prve pomoći trebaju biti:

 

28.

Kramerove udlage duljine 100 cm – obložene,

ili odgovarajuće pneumatske udlage za natkoljenicu i nadlakticu

2

29.

Kramerove udlage duljine 50 cm – obložene,

ili odgovarajuće pneumatske udlage za potkoljenicu i podlakticu

2

 

Ako na tom mjestu rada radi više od 20, a manje od 50 radnika potrebno je osigurati još jedan takav ormarić prve pomoći.

 

Za mjesta rada gdje radi do 5 radnika potrebno je osigurati najmanje:

R.br.

naziv materijala

kom.

1.

Prvi  zavoj  br. 1 : 8 cm x 5 m

2

2.

Prvi  zavoj  br. 3 : 12 cm x 5 m

1

3.

Kaliko  zavoj   8 (ili 10) cm x 5 m

2

4.

Kaliko  zavoj   5 cm x 5 m

2

5.

Komprese sterilne gaze 5x8 cm (pojedinačno pakirane)  paket (10 kom)

1

6.

Komprese sterilne gaze 10 x 10 cm (pojedinačno pakirane)

2

7.

Komprese sterilne gaze 0,5 m (pojedinačno pakirane)  

2

8.

Flaster - vrpca 2,5 cm x 5 m

1

9.

Flaster- strip (sa gazom) – komplet – 10 kom - pakiranje

1

10.

Trokutni rubac

2

11.

Igle sigurnice

2

12.

Škare sa zaobljenim vrhom

1

13.

Rukavice (gumene, kirurške, sterilne, za jednokratnu uporabu) - par

1

14.

Polietilenska vrećica  (najmanje 30 cm x 60 cm)

1

15.

Zaštitna folija za umjetno disanje (sa filterom ili nepovratnim ventilom)

2

16.

Vata sanitetska  - paket od 50 gr.

1

17.

Hibisept (5%) 100 ml ili odgovarajuće dezinfekciono sredstvo

1

18.

Priručnik prve pomoći na radnom mjestu (preporučen od HZMR)

1

19.

Specifikacija sadržaja ormarića (kutije) prve pomoći

1

 

U slučaju da se radi o radnim procesima s povećanim rizicima gdje mogu nastati i drugi tipovi ozljeda potrebno je osigurati i:

  • Čvrsta nosila koja se mogu koristiti za imobilizaciju kralježnice te bočni imobilizatori glave i ramena ako postoji rizik teže ozljede, trovanja ili bolesti
  • Najmanje 5 komada velikih sterilnih gaza i alufoliju za prvu pomoć kod opeklina za radna mjesta gdje mogu nastati teže ozljede (ozljede prsnog koša, trbuha, ozebline, opekline i slično)
  • Aparat s komprimiranim kisikom, respirator, regulator za udisanje kisika i po potrebi staviti komoru za rekompresiju u pripravnost za poslove koji se obavljaju ronjenjem i radove u kesonu
  • Aparat s komprimiranim kisikom i respirator ako se radi o poslovima s rizikom izloženosti otrovnim plinovima
  • Najmanje 10 ampula Amil-nitrita, Na-nitrita (10%), Na-tiosulfata (25%) za mjesta rada gdje je postoji opasnost izloženosti cijanovodiku i cijanidima
  • Za poslove koji su izloženi organofosfornim insekticidima treba osigurati najmanje 20 ampula Atropin-sulfata i otopinu natrijeva bikarbonata (2%, 1 litra).
  • Za poslove gdje je mogućnost izloženosti fluoridnoj kiselini treba osigurati kalcij glukonat - hidrogel

Autor: Administrator, 30. 10. 2020

Kategorije: prva pomoć, zaštita na raud

Ključne riječi: prva pomoć, ormarić, obveze poslodavca, pružanje prve pomoći

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više