Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Zaštita na radu za strane radnike

Zaštita na radu za strane radnike

Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i pridržavati se pravila zaštite na radu. Zbog toga je Zavod za unaprijeđenje zaštite na radu donio smjernice za poslodavce, a ukratko ih donosimo i ovdje.

Prvenstveno, strani radnik može obavljati samo one poslove i za onog poslodavca za što je dobio radnu dozvolu. U slučaju posebnih uvjeta za radno mjesto (npr. vozačke dozvole C kategorije) poslodavac mora provjeravati ispunjava li ih radnik, sukladno Zakonu i podzakonskim aktima.

U pogledu zaštite na radu poslodavac mora voditi računa o stranim radnicima te ih upoznati sa svim obvezama, pravilima i pravima iz zaštite na radu. Osposobljavanja, dokumentacija i procjena rizika moraju radniku biti dostupni i razumljivi.

1.Izrada procjene rizika

Procjena rizika mora biti ažurna i obuhvaćati sva radna mjesta i procjenjivati odgovarajuće rizike. Procjena rizika mora biti u tiskanom ili elektroničkom obliku i dostupna radniku na mjestu rada. Za strane radnike mora biti dostupna i razumljiva te ih je potrebno upoznati s rizicima i njihovim obvezama kako bi se smanjili rizici.

2.Osposobljavanje za rad na siguran način

Radnik mora biti osposobljen za rad na siguran način u roku od 60 dana od stupanja na radno mjesto, dok za to vrijeme radi pod nadzorom osposobljenog radnika. Osposobljavanje za rad na siguran način za strane radnike mora se provoditi na način koji je razumljiv stranom radniku. Prije osposobljavanja radnik mora raditi pod nadzorom onog radnika koji je ospobljen za rad na siguran način i s kojim može ostvariti obostranu komunikaciju.

3.Obavješćivanje i savjetovanje

Poslodavac je dužan obavješćivati i savjetovati se i sa stranim radnicima, a dokumentacija o ispunjavanju obveza poslodavca iz zaštite na radu mora biti dostupna i razumljiva stranom radniku.

4.Poslovi s posebnim uvjetima rada

Strani radnik može raditi poslove s posebnim uvjetima rada ako ima radnu dozvolu koja uključuje obavljanje tih poslova te ispunjava uvjete u smislu dobi života, zdravstvenih uvjeta i potrebne stručne spreme. Zdravstvena sposobnost utvrđuje se liječničkim pregledom i potvrdom koja mora biti izdana u Hrvatskoj. Stručna sprema dokazuje se odgovarajućom svjedodžbom ili diplomom koja se mora prevesti na hrvatski jezik i latinično pismo za radnike iz BiH, Srbije, Makedonije i Crne Gore, odnosno u skladu s posebnim propisima o priznavanju inozemnih kvalifikacija ili reguliranim profesijama za radnike iz ostalih zemalja.

5.Sredstva rada i osobna zaštitna oprema

Poslodavac mora osigurati ispravnost rada svih sredstava rada i osobne zaštitne opreme kroz redovito održavanje i ispitivanje. Za vrijeme korištenja sredstva rada ne smiju ugrožavati radnike, koje treba upoznati s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača kako bi se omogućilo njihovo sigurno korištenje.

6.Upute za rad, sigurnosni znakovi i pisane obavijesti

Znakovi, upute i obavijesti moraju biti jasno razumljive stranom radniku. Njih poslodavac može pojasniti dodatnim tekstom koji će biti na jeziku i pismu koji radnik razumije.

 

Kompletne upute Zavoda za unaprijeđenje zaštite na radu možete preuzeti OVDJE.

Autor: Administrator, 19. 01. 2018

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, strani radnici, obveze poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više