Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Poslovi stručnjaka zaštite na radu

Poslovi stručnjaka zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je mišljenje vezano uz čl.2 st. 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu – područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca.

Prema tome, stručnjak zaštite na radu poslove zaštite na radu može obavljati ako je iz područja tehnčkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, odnosno ako ima obrazovanje iz područja koje odgovara djelatnosti poslodavca. Upravo ovo posljednje nije dovoljno pojašnjeno, pogotovo ako je osoba ekonomske struke.

U slučaju stručnjaka zaštite na radu ekonomske struke djelatnosti koje odgovaraju njenom/njegovom području obrazovanja su financijske djelatnosti, trgovina na veliko i malo, osiguranje, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske dejlatnosti, porezno savjetovanje, promidžba, istraživanje tržišta, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i slično. Kod stručnjaka zaštite na radu pravne struke te djelatnosti obuhvaćaju područja pravnog i poreznog savjetovanja, poslovanja nekretninama, djelatnosti osiguranja, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti. Osim navedenih, stručnjaci zaštite na radu koji su ekonomske, pravne ili druge struke iz područja društvenih znanosti (npr. psihologija, pedagogija,...) poslove zaštite na radu mogu obavljati kod poslodavaca drugih djelatnosti, pod uvjetom da se kod njih pretežito obavljaju poslovi s niskim rizicima.

Poslovi s niskim rizicima definirani su Pravilnikom o izradi procjene rizika, prilog II.

 

Mišljenje Ministarstva možete preuzeti OVDJE.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više