Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Stručno obrazovanje odraslih

Stručno obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje definirano je Zakonom o obrazovanju odraslih koji opisuje oblike obrazovanja odraslih i definira tko, i pod kojim uvjetima, može izvoditi programe obrazovanja odraslih. Suvremena strategija obrazovanja temelji se na načelu cjeloživotnog učenja.

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja. Generalna je konferencija UNESCO-a 1976. godine koncept obrazovanja odraslih definirala na način da uključuje skup svih organiziranih obrazovnih procesa, sadržaja, razina i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba ili zamjenjuje započeto školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi sudjelovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, gospodarskom i kulturnom razvoju.

Obrazovanje odraslih, poglavito zaposlenih, je ulaganje u intelektualni kapital koji ima sposobnost stvaranja novih ekonomskih vrijednosti. Takvo ulaganje u kratkom roku čini trošak, dok učinci postaju vidljivi tek u budućim dužim razdobljima poslovanja. Uprave poduzeća , ako žele uspješno razvijati poslove kojima će trajno ostati na tržištu, moraju zaboraviti restrikcije troškova ako je riječ o obrazovanju zaposlenih i dosegnuti mudrost da će tako učinjen trošak donijeti nemjerljivo višestruku korist u materijalnom efektu prihoda, odnosno dobitka. 
Oporavak gospodarstva i njegov brži razvoj nije samo stvar pojedinca poduzetnika i trgovačkih društava. To je imperativ cijelog društva. 
Obrazovanje odraslih, zaposlenih i nezaposlenih, često pretpostavlja i prekvalifikaciju u usmjerenju u struci ali i izvan struke. Taj proces treba razumjeti samo kao rezultat pozitivnih promjena u gospodarstvu i sposobnost prilagode tim procesima.

Prema Zakonu o zaštiti na radu svaka osoba koja rukuje određenim strojem ili alatom mora za to biti stručno osposobljena.

Programi su prilagođeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih, a donosi ih ustanova koja ih izvodi na temelju nastavnog programa redovite srednje škole. Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvoreno učilište ili druga ustanova ako ima potreban broj nastavnika i stručnih suradnika za izvođenje programa i ispunjava uvjete propisane aktom iz članka 22. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose odrasli neposredno ili pravna osoba čiji je djelatnik ili Zavod za zapošljavanje.

Nastavni programi za stručno osposobljavanje su urađeni da osposobe polaznike za samostalan rad na manje složenim poslovima na gradilištima, skladištima i drugim odgovarajućim mjestima.

Osposobljavanje je namijenjeno polaznicima sa završenom osnovnom ili srednjom školom i navršenih 16 godina, a po završenom obrazovanju polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljenosti za vrstu programa koji su pohađali. Stjecanjem obrazovanja o stručnoj osposobljenosti ne dobiva se srednja stručna sprema.

Možete nam se obratiti za osposobljavanja za iduća radna mjesta:

 • Osnovni krojački poslovi
 • Osnovni stolarski poslovi
 • Osnovni tapetarski poslovi
 • Pomoćni bravar
 • Rukovatelj autodizalicom
 • Rukovatelj bagerom
 • Rukovatelj betonarom
 • Rukovatelj buldožerom
 • Rukovatelj crpkom za beton i mikserom
 • Rukovatelj elektrokolicima
 • Rukovatelj hidraulčkom platformom
 • Rukovatelj hidrauličkom dizalicom
 • Rukovatelj kompresorom
 • Rukovatelj motornom kosilicom
 • Rukovatelj motornom pilom
 • Rukovatelj nabijačem
 • Rukovatelj opasnim radnim tvarima
 • Rukovatelj portalnom i mosnom dizalicom
 • Rukovatelj pri postavljanju i rastavljanju cjevne skele
 • Rukovatelj rezačem asfalta
 • Rukovatelj rovokopačem
 • Rukovatelj toranjskom dizalicom
 • Rukovatelj utovarivačem
 • Rukovatelj valjkom
 • Rukovatelj viličarom
 • Plinozavarivač
 • Zavarivač REL postupkom
 • Zavarivač MAG-MAG postupkom
 • Zavarivač TIG postupkom
 • Signalist i vezač tereta na dizalicama
 • Rukovatelj cirkularom
 • Rukovatelj lakim i konzolnim dizalicama
 • Rukovatelj zglobnim traktorom
 • Rukovatelj kružnom pilom
 • Rukovatelj tračnom pilom
 • Rukovatelj stolnom glodalicom
 • Rukovatelj blanjalicom
 • Rukovatelj tračnom brusilicom
 • Rukovatelj bušilicom
 • Rukovatelj tokarilicom
 • Rukovatelj jarmačom
 • Rukovatelj kombiniranim građevinskim strojem
 • Rukovatelj višenamjenskim vozilom
 • Armirač
 • Betonirac
 • Krovopokrivač i izolater
 • Keramičar
 • Ličilac
 • Limar
 • Tesar
 • Prodavač nafte i naftnih derivata
 • Prodavač ukapljenog naftnog plina
 • Rukovatelj asfaltnom bazom
 • Rukovatelj demperom
 • Rukovatelj finišerom
 • Rukovatelj grederom
 • Rukovatelj strojevima za obradu drveta
 • Rukovatelj strojevima za otkop i preradu kamena
 • Rukovatelj strojevima za separaciju šljunka
 • Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu obradu drvne mase
 • Zidar

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više