Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Ovaj pravilnik donijelo je Ministarstvo zdravlja u skladu s Direktivom 2010/32/EU o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu. Cilj je osigurati dovoljnu zaštitu osoblja od ozljeda uzrokovanih oštrim medicinskim predmetima, uključujući i igle te izloženost tjelesnim tekućinama i krvi.

Polazna točka kod osiguranja mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima izrada je procjene rizika sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o izradi procjene rizika. Procjena rizika izrađuje se za mjesta rada na kojima može doći do ozljede oštrim predmetom, obvezno uključuje utvrđivanje izloženosti, uz razumijevanje važnosti dobro opremljenog i organiziranog radnog okruženja te obuhvaća sve situacije u kojima može doći do izloženosti krvi ili drugom potencijalno zaraznom materijalu. Kod procjene rizika moraju se uzeti u obzir tehnologija koja se primjenjuje, organizacija rada, radni uvjeti, razina kvalifikacija, psihosocijalni čimbenici vezani uz rad i utjecaj čimbenika vezanih uz radno okruženje. Pritom je obvezno utvrditi da li postoji preostali rizik i uz primjenu svih pravila zaštite na radu.

Pravilnik definira mjere koje je potrebno provesti (čl. 8) kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku te poduzimanje mjera cijepljenja u slučaju uboda. Ako za izložene biološke agense postoje učinkovita cjepiva poslodavac je dužan osigurati i provesti besplatna cijepljenja. Pravilnik također propisuje postupke u slučaju ozljede oštrim predmetom, kao i obvezu prijave svake ozljede Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Što se obveza radnika tiče oni su dužni voditi brigu o svojoj sigurnosti i zdravlju te o sigurnosti i zdravlju osoba na koje utječu njihovi postupci na radnom mjestu. Svaku ozljedu oštrim predmetom moraju prijaviti osobi nadležnoj za zaštitu na radu. Također, radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, a poslodavac ne smije dopustiti samostalan rad radniku i drugoj osobi na radu koja nije osposobljena za rad na siguran način.

Pročišćeni tekst pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13, 17/17) preuzmite ovdje.

Autor: Administrator, 04. 04. 2017

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: pravilnik, zaštita na radu, ozljede, oštri predmeti, ubodi, medicina

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više