Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša

Novi Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša unosi određene promjene koje se tiču poslodavaca i ove obveze. Ovaj Pravilnik, zajedno s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme zamjenjuje stari Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

Pravilnik je u Narodnim novinama objavljen 19. veljače, a na snagu stupa osam dana nakon objave. Ukratko donosimo sve izmjene koje se tiču poslodavaca koje ovaj pravilnik donosi.

Prema pravilniku, poslodavac mora osigurati i provesti ispitivanja radnog okoliša ako:

  • radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
  • ako je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti
  • ako u radnom postupku nastaje buka ili vibracije
  • ako u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli
  • ako je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.

Ispitivanja radnog okoliša provode se:

  • odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
  • na temelju rješenja inspektora rada ili
  • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Zadnja stavka je istaknuta jer predstavlja jedinu značajnu promjenu za poslodavca - umjesto dosadašnjih dvije godine, rok za ponovno ispitivanje produžuje se na tri godine.

 

PREUZMITE PRAVILNIK O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA, NN 16/16

Autor: Administrator, 25. 02. 2016

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, pravilnik, obveze poslodavca, ispitivanje, radni okoliš, mikroklima, kemijske štetnosti

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više