Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme

U Narodnim novinama objavljeni su novi pravilnici: Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša i Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme. Oba pravilnika na snagu stupaju 27. veljače, osam dana nakon objave.

Dva nova pravilnika trebali bi zamijeniti Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Stupanjem na snagu Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme prestaje važiti i Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. To znači da je popis što se mora ispitivati redefiniran, a prema novom pravilniku "Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme."

Od ispitivanja radne opreme izuzeti su sljedeći uređaji:

 • kućanski aparati koji se koriste u domaćinstvu
 • audio i video oprema
 • oprema za informacijsku tehnologiju
 • uobičajeni uredski strojevi
 • niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji i
 • električni motori

Isto tako, prema Pravilniku nije potrebno provoditi ispitivanja ručne radne opreme (alate), skela i ostale opreme za povremeni rad na visini koja se ispituje prema posebnom propisu.

Ispitivanja radne opreme moraju se obaviti u sljedećim slučajevima:

 • prije početka uporabe na novom mjestu rada, ako je riječ o novoj radnoj opremi ili ako je stara oprema premještena s jednog mjesta na drugi, a da je pri tom rastavljena i ponovno sastavljena
 • u slučaju da je došlo do određenih promjena/okolnosti zbog čega ta radna oprema ugrožava sigurnost rada (npr promjena načina rada, oštećenje opreme, otkriveni nedostaci na radnoj opremi ili se radnik ozlijedio prilikom rada s opremom)
 • na temelju rješenja inspektora rada
 • u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

Novost je obveza ispitivanja radne opreme u rokovima koje može propisati proizvođač i u kojima poslodavac mora provesti ispitivanja. Zadnja točka je naglašena jer se s dosadašnjih dvije godine rok ispitivanja produžio na tri godine.

U slučaju ozljede radnika prilikom rada na radnoj opremi (postrojenju, stroju, dizalici, viličaru, ...) koja se ispituje potrebno je odraditi ponovno ispitivanje te radne opreme, bez obzira na rokove (propisane od strane proizvođača ili rok od tri godine propisan ovim pravilnikom).

O obavljenom pregledu i ispitivanju sastavlja se zapisnik koji potpisuju sve osobe koje su sudjelovale u pregledu. U slučaju da je riječ o radnoj opremi za koju su nužna ispitivanja i trećih osoba (npr ispitivanja posuda pod tlakom) tada su nalazi o tim ispitivanjima obavezni dio zapisnika o ispitivanju radne opreme.

 

PREUZMITE PRAVILNIK O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME, NN 16/16

Autor: Administrator, 24. 02. 2016

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: pravilnik, zaštita na radu, narodne novine, ispitivanje, strojevi, radna oprema, obveze poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više