Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Kako samostalno voditi zaštitu na radu?

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjskoj tvrtki. Poslodavci s više zaposlenih za vođenje zaštite na radu moraju zaposliti određen broj stručnjaka zaštite na radu.

Što uključuje vođenje zaštite na radu?

Svatko tko vodi zaštitu na radu mora osigurati da su u svakom trenutku ispunjene obveze propisane Zakonom o zaštiti na radu i pratećim pravilnicima. Osnovne obveze poslodavca iz zaštite na radu su posjedovanje važeće procjene rizika, provođenje osposobljavanja za rad na siguran način i osposobljavanja za početno gašenje požara svih zaposlenika, osposobljavanje dovoljnog broja zaposlenika za pružanje prve pomoći, ovlaštenika, povjerenika radnika i voditelja evakuacije. Poslodavci također moraju redovito provoditi ispitivanje radne opreme – strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispravnosti električnih, gromobranskih i plinskih instalacija, ispitivanje parametara radnog okoliša i kemijskih štetnosti, redovito voditi vježbe evakuacije te o svemu tome voditi evidencije, a u slučaju nadzora obvezni su surađivati s inspektorom.

Kako voditi zaštitu na radu?
Vođenje zaštite na radu svodi se na praćenje rokova za provedena ispitivanja, pravovremeno ispitivanje nove radne opreme i opreme nakon transporta na drugu lokaciju ili većeg servisa, osposobljavanje novih zaposlenika u za to propisanim rokovima, vođenje računa o ostaloj dokumentaciji i obvezama, vođenje računa o ozljedama i profesionalnim bolestima, suradnja s inspektorima, sudjelovanje u procesu poboljšavanja zaštite na radu te ostali poslovi vezani uz poboljšanje stanja zaštite na radu. Osoba koja vodi zaštitu na radu mora na jednom mjestu imati uvid u sve do sada provedene obveze, mora voditi računa o nadolazećim obvezama i potrebnim revizijama dokumentacije i ponovnim ispitivanjima, mora paziti na rokove za liječničke preglede i prijavljivati ozljede na radu i profesionalne bolesti te o svemu voditi evidenciju, a uz to još mora pratiti zakonske promjene. Ovo mogu voditi sami poslodavci ili njihovi ovlaštenici ako tvrtka ima 49 ili manje zaposlenih, odnosno stručnjaci zaštite na radu u tvrtkama s 50 i više zaposlenih. Za lakše vođenje računa o svim ispitivanjima, osposobljavanjima i ostaloj dokumentaciji i obvezama razvijen je program Evidpro, namijenjen poslodavcima i stručnjacima zaštite na radu.

Što je Evidpro?

Evidpro je program razvijen u suradnji sa stručnjacima zaštite na radu, poslodavcima i portalom zastitanaradu.com.hr kako bi bio što jednostavniji i lakši za korištenje, a istovremeno omogućio svojim korisnicima vođenje evidencija o svim zakonskih obvezama. Kroz Evidpro korisnici mogu voditi računa o:

 • ispitivanjima (strojeva s povećanim opasnostima, radnog okoliša, buke, ventilacije, električne instalacije, gromobrana, kemijskih štetnosti,....),

 • dokumentaciji (procjena rizika, uputnicama za liječničke preglede, vježbama evakuacije,...),

 • osposobljavanjima za rad na siguran način i osposobljavanjima ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika (ZOS, ZOOP obrasci i EK1, EK2, EK3 obrasci i zapisnik o praktičnoj osposobljenosti),

 • izrada i vođenje evidencija o dokumentaciji iz zaštite na radu (uputnice za liječničke preglede, obavijesti o ozljedama, prijave ozljeda na radu, prijave profesionalnih bolesti, prijave gradilišta),

 • praćenje troškova pojedinih obveza i lakše planiranje i analizu budućih troškova.

Evipro pokriva i praćenje zaštite od požara te kroz taj modul možete pratiti rokove i evidencije o:

 • ispitivanjima (hidrantska mreža, oprema za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, ispitivanja vatrogasnih aparata, ispitivanja plinodojave,...),

 • vođenje evidencija i izrada izvještaja o redovnim i periodičnim pregledima vatrogasnih aparata.

Unos obveza u program je jednostavan, s minimalnim brojem potrebnih podataka. To program čini vrlo učinkovitim, na primjer kod ispitivanja strojeva unose se najosnovniji podaci koji pobliže opisuju unos i ispitivano sredstvo (naziv stroja, model, serijski i inventarski broj te smještaj stroja,) te podaci o ispitivanju (kada je i tko proveo ispitivanje, do kada vrijedi uvjerenje, gdje se nalazi orginalni dokument, napomena, trošak ispitivanja te priložene datoteke).

Uz Evidpro moguće je, brzo i jednostavno, raditi razne izvještaje, poput popisa svih nadolazećih obveza u određenom, zadanom vremenskom periodu (sve zajedno, po poslovnicama, po vrsti obveze: ispitivanje, dokumentacija,...), ali i provesti analizu budućih troškova. Pohranjivanje troškova uz svaki unos omogućava korisniku programa izradu financijske analize nadolazećih obveza ovisno o vrsti obveze (sve obveze ili samo ispitivanja, dokumentacija,...), prema poslovnici ili prema ostalim željenim parametrima za određeni vremenski period.

U održavanje programa, osim osiguravanja njegove ispravnosti, uključeno je i praćenje zakonskih izmjena kako bi osigurali našim korisnicima da su uvijek ažurni i evidencije vode u skladu s najnovijim propisima.

Što još Evidpro nudi?

Osim vođenja zaštite na radu i zaštite od požara, kroz Evidpro moguće je voditi i evidencije iz:

 • zaštite okoliša (praćenje dokumentacije i ispitivanja te izrada ONTO, EHOS, PL-PPO, PL-SPO, PL-O i PGO-PO obrazaca),

 • sanitarne kontrole (vođenje evidencija o sanitarnim knjižicama zaposlenika, ispitivanjima kuhinjskih napa, ventilacije, uzorkovanju hrane, valjanosti higijenskih minimuma i uvjerenja za rad s kemikalijama),

 • svakodnevne obveze (praćenje ugovora o najmu, ugovora o radu i ugovora o pružanju usluga, praćenje rokova redovnih servisa službenih vozila i ostale opreme, praćenje valjanosti energetskog certifikata,...),

 • praćenje zakonskih izmjena i ažurnost programa u sklopu mjesečnog održavanja,

 • samostalnu izradu i uređivanje procjene rizika,

 • modularnost i mogućnost prilagodbe programa specifičnim zahtjevima korisnika.

 

Evidpro je uvelike olakšao poslovanje stručnjacima zaštite na radu u velikim, ali i u manjim tvrtkama. Korisnici Evidproa, tvrtke poput AWT Internationala, Merkur osiguranja, Triglav osiguranja, Zavoda za statistiku, Croatia osiguranja i ostalih, program koriste svakodnevno kako bi organizirali poslovanje od razine pojedine poslovnice na više. Kroz program prate ispunjenost obveza i njihove rokove za svaku poslovnicu te vide kada treba izraditi određene revizije te koliko iznose troškovi revizija zakonskih obveza kako bi lakše planirali financijske izdatke u budućem periodu. Centralizacijom i unosom podataka u središnju bazu olakšava se praćenje postojeće dokumentacije, a program omogućava pristup skeniranim dokumentima na svakoj lokaciji. Kroz program korisnici mogu pratiti istek skorašnjih obveza, provoditi osposobljavanja te o provedenim osposobljavanjima voditi evidencije, ali i izrađivati raznu dokumentaciju (uputnice za liječničke preglede, prijave ozljeda,...) znatno brže nego što bi to bilo ispunjavanjem propisanih obrazaca rukom.

Evidpro pruža mogućnost ubrzavanja i pojednostavljenja praćenja zakonskih obveza, a korisnicima daje bolji uvid u postojeće obveze i njihove troškove.

 

Kako naručiti Evidpro?

Za dodatne informacije o programu Evidpro posjetite www.evidpro.hr. Svi korisnici mogu zatražiti besplatnu demo verziju programa na info(a)evidpro.hr.


 

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više