Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

U Narodnim novinama 84/15 objavljen je Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu. Koje novosti donosi?

Ovo je prva izmjena ovog pravilnika od njegovog donošenja prošle godine, NN 112/14.

Pravilnik definira poslove zaštite na radu za koje je potrebno ishoditi ovlaštenja – obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu, poslove na izradi procjene rizika, poslovi ispitivanja radne opreme te ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika radnog okoliša. Pravilnik navodi da poslodavac, za svoje potrebe, može poslove vođenja zaštite na radu, osposobljavanja za zaštitu na radu i izradu procjene rizika obavljati bez ishođenja ovlaštenja.

Dodatna novost je ublažavanje uvjeta radnog iskustva za fizičke osobe, odnosno zaposlene osobe koje same obavljaju poslove zaštite na radu sa dosadašnje tri na dvije godine potrebnog iskustva.

Također, poslodavac fizička ili pravna osoba ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu – vođenja zaštite na radu i osposobljavanja iz zaštite na radu mogu dobiti ako zapošljavaju osobu sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili ako kao fizička osoba koja sama obavlja poslove, ispunjava navedene uvjete. Mogućnost dobivanja ovlaštenja na temelju osobe koja je završila studij iz područja društvenih znanosti se miče.

Pravilnik donosi i izmjene kod imenovanja članova komisije Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu gdje se potrebno radno iskustvo za članove komisije smanjuje sa pet na tri godine.

Osobe ovlaštene za poslove zaštite na radu moraju podnositi izvještaje u skladu s člankom 9 Pravilnika te o ispitivanjima, promjenama uvjeta o dobivanju ovlaštenja te izdanim ispravama obavijestiti Zavod putem informacijskog sustava zaštite na radu. Novost je da neispunjavanje ove obaveze više nije razlog za oduzimanje ovlaštenja, odnosno ako osoba ne podnosi navedene izvještaje Zavod neće pokrenuti postupak oduzimanja ovlaštenja za poslove aštite na radu.

Pročišćeni tekst pravilnika preuzmite OVDJE.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više