Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Ugovaranje poslova zaštite na radu

Ugovaranje poslova zaštite na radu

Ugovaranje poslova zaštite na radu na način na koji je do sad rađeno - ugovorima s vanjskom, ovlaštenom tvrtkom - u većini malih i srednjih tvrtki više nije moguće, već su te poslove obvezni obavljati sami.

Ovo je jedna od važnijih promjena koju je donio izmijenjeni Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu.

Navedeni Pravilnik donešen je sukladno novom Zakonu o zaštiti na radu, a ugovaranje poslova zaštite na radu s vanjskom tvrtkom - način na koji je većina tvrtki rješavala zaštitu na radu, neće se više priznavati s krajem ovog mjeseca. Naime, u lipnju ističe prijelazni rok od 12 mjeseci koji je Ministarstvo rada dalo za prilagodbu novom Zakonu u zaštiti na radu te od srpnja počinje njegova potpuna primjena.

Vođenje zaštite na radu

Vođenje zaštite na radu važan je segment koji poslodavci  moraju rješiti samostalno, unutar tvrtke. Prema odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu poslove zaštite na radu za poslodavce s 49 i manje zaposlenih mogu obavljati poslodavac ili njegov ovlaštenik ako ispunjavaju sljedeće uvjete: (I) ima uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja (položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili je srednje stručne ili školske spreme s priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu ili ima uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu) ili (II) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu prilikom redovnog školovanja ili (III) ima položen državni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu ili (IV) ima položen majstorski ispit za djelatnost koju obavlja, a koji je obuhvaćao i zaštitu na radu. U slučaju da poslodavac ne ispunjava ove uvjete ili nema djelatnika koji ih ispunjava, a kojeg može imenovati svojim ovlaštenikom mora zaposliti najmanje jednog stručnjaka zaštite na radu I. stupnja.

Poslodavci s 50 do uključivo 249 zaposlenih poslove zaštite na radu moraju ugovoriti ugovorom o radu s barem jednim stručnjakom II. stupnja. Ako kod poslodavca više od 80% radnih mjesta spada u poslove s malim rizicima tada poslove zaštite na radu može obavljati najmanje jedan stručnjak I. stupnja.

Poslodavci s 250 do uključivo 499 zaposlenih moraju zaposliti najmanje jednog stručnjaka II. stupnja i jednog stručnjaka I. stupnja. Na svakih daljnjih 500 zaposlenih poslodavac mora zaposliti dodatnog stručnjaka II. stupnja. Iznimno, ako je 80% radnika zaposleno na poslovima s malim rizicima poslodavac koji ima između 250 i 499 zaposlenih mora imati zaposlenog bar jednog stručnjaka II. stupnja te jednog stručnjaka I. stupnja na svakih daljnjih 500 zaposlenika.

Kada je moguće ugovoriti vođenje zaštite na radu?

Ugovaranje vođenja zaštite na radu s vanjskom tvrtkom dozvoljeno je samo u slučaju da postoje objektivni i opravdani razlozi. Objektivni i opravdani razlozi su:

  • započinjanje obavljana djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,

  • nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,

  • ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,

  • ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više