Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Zaštita od požara u ugostiteljskim objektima

Zaštita od požara u ugostiteljskim objektima

Zaštitu od požara ugostiteljskih objekata propisuje Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

Zaštitu od požara ugostiteljskih objekata propisuje Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata. 
 
Pravilnikom je definirana vatrootpornost konstrukcije objekta, podijela objekata u požarne sektore, pristupni putevi, obveza postavljanja stubišta za evakuaciju za objekte koji imaju više od tri kata, vrata, vatrogasni pristupi, izvedba tavana kao zasebnog protupožarnog sektora, izvedba i minimalni zahtjevi za sigurnosnu rasvjetu, izvedba ventilacijskih kanala, ovisno o broju ljudi koji boravi u objektu i obveza izvođenja sustava za dojavu požara i zvučnu signalizaciju.
 
Osoblje ugostiteljskih objekata mora biti u mogućnosti pristupiti vatrodojavnoj centrali, glavnoj sklopki za napajanje, uređajima za isključenje ventilacije, uređajima za upravljanje radom stabilnih sustava za gašenje požara i uređajima za distribuciju vode na vertikalnom cjevovodu.
Svaki objekt mora imati jasno naznačena stubišta i izlazne puteve, mjesta gdje se nalaze vatrogasni aparati, mjesta gdje je smještana glavna sklopka napajanja i glavni zatvarač plinske instalacije, mjesta za isključenje ventilacije te smještaj vatrodojavne centrale ako je u objektu.
 
Na svakom katu potrebno je postaviti plan kata i planove evakuacije, a u sobama ugostiteljskih objekata moraju se nalaziti upute o postupku u slučaju požara. Za hotele i smještajne objekte ove upute moraju biti na najmanje 4 najčešća jezika.
 
Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama sukladno normi HRN ISO 6309.
 
Ostali zahtjevi propisani pravilnikom odnose se na pomoćne prostorije, dizala, kotlovnicu i ostale prostorije.
 
Isti Pravilnik definira zahtjeve koje moraju ispuniti kampovi.
Pravilnikom su propisane kaznene odredbe od 1.000,00 do 15.000,00 kn za pravnu te od 1.000,00 do 2.000,00 kn za fizičku osobu ukoliko su utvrđene nesukladnosti s Pravilnikom.
 

Autor: Administrator, 12. 06. 2015

Kategorije: zaštita od požara

Ključne riječi: zaštita od požara, ugostiteljski objekti, ugostitelji

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više