Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Ugovaranje poslova zaštite na radu

Ugovaranje poslova zaštite na radu

Ugovaranje poslova zaštite na radu na način na koji je do sad rađeno - ugovorima s vanjskom, ovlaštenom tvrtkom - u većini malih i srednjih tvrtki više nije moguće, već su te poslove obvezni obavljati sami.

Ovo je jedna od važnijih promjena koju je donio izmijenjeni Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu.

Navedeni Pravilnik donešen je sukladno novom Zakonu o zaštiti na radu, a ugovaranje poslova zaštite na radu s vanjskom tvrtkom - način na koji je većina tvrtki rješavala zaštitu na radu, neće se više priznavati s krajem ovog mjeseca. Naime, u lipnju ističe prijelazni rok od 12 mjeseci koji je Ministarstvo rada dalo za prilagodbu novom Zakonu u zaštiti na radu te od srpnja počinje njegova potpuna primjena.

Vođenje zaštite na radu

Vođenje zaštite na radu važan je segment koji poslodavci  moraju rješiti samostalno, unutar tvrtke. Prema odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu poslove zaštite na radu za poslodavce s 49 i manje zaposlenih mogu obavljati poslodavac ili njegov ovlaštenik ako ispunjavaju sljedeće uvjete: (I) ima uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja (položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili je srednje stručne ili školske spreme s priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu ili ima uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu) ili (II) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu prilikom redovnog školovanja ili (III) ima položen državni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu ili (IV) ima položen majstorski ispit za djelatnost koju obavlja, a koji je obuhvaćao i zaštitu na radu. U slučaju da poslodavac ne ispunjava ove uvjete ili nema djelatnika koji ih ispunjava, a kojeg može imenovati svojim ovlaštenikom mora zaposliti najmanje jednog stručnjaka zaštite na radu I. stupnja.

Poslodavci s 50 do uključivo 249 zaposlenih poslove zaštite na radu moraju ugovoriti ugovorom o radu s barem jednim stručnjakom II. stupnja. Ako kod poslodavca više od 80% radnih mjesta spada u poslove s malim rizicima tada poslove zaštite na radu može obavljati najmanje jedan stručnjak I. stupnja.

Poslodavci s 250 do uključivo 499 zaposlenih moraju zaposliti najmanje jednog stručnjaka II. stupnja i jednog stručnjaka I. stupnja. Na svakih daljnjih 500 zaposlenih poslodavac mora zaposliti dodatnog stručnjaka II. stupnja. Iznimno, ako je 80% radnika zaposleno na poslovima s malim rizicima poslodavac koji ima između 250 i 499 zaposlenih mora imati zaposlenog bar jednog stručnjaka II. stupnja te jednog stručnjaka I. stupnja na svakih daljnjih 500 zaposlenika.

Kada je moguće ugovoriti vođenje zaštite na radu?

Ugovaranje vođenja zaštite na radu s vanjskom tvrtkom dozvoljeno je samo u slučaju da postoje objektivni i opravdani razlozi. Objektivni i opravdani razlozi su:

  • započinjanje obavljana djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,

  • nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,

  • ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,

  • ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više