Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Prijava ozljede na radu i profesionalne bolesti

Prijava ozljede na radu i profesionalne bolesti

U slučaju ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti poslodavac ima rok od 8 dana za prijavu, sukladno Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14).

PRIJAVA OZLJEDE NA RADU

Prijava ozljede na radu radi se popunjavanjem tiskanice OR (možete preuzeti na kraju članka) u 8 primjeraka.

Tiskanica prijave o ozljedi na radu sadrži podatke koje popunjava obveznik podnošenja prijave o ozljedi na radu:

 • A. Podaci o poslodavcu (od rednog broja 01. do 08.)
 • B. Podaci o ozlijeđenoj osobi (od rednog broja 09. do 22.)
 • C. Podaci o ozljedi na radu (od rednog broja 23. do 47.)
 • D. Podaci o neposrednom rukovoditelju (od rednog broja 48. do 49.)
 • E. Podaci o očevidcu (od rednog broja 50. do 51.)
 • F. Podaci o osobi koja je popunila tiskanicu prijave o ozljedi na radu (od rednog broja 52. do 53.)

Podatke pod točkama A, B, C, D, E, F ovjerava svojim potpisom i pečatom obveznika odgovorna osoba kod obveznika podnošenja prijave o ozljedi na radu.

Ovjereni primjerci tiskanice OR proslijeđuju se izabranom doktoru obiteljske medicine ozlijeđene osobe, zajedno s priloženom medicinskom dokumentacijom o pruženoj prvoj pomoći i provedenom liječenju. U slučaju da poslodavac ne raspolaže s informacijom o izabranom doktoru tada može dokumentaciju dostaviti nadležnom uredu/službi HZZO-a prema sjedištu poslodavca, popunjenu i ovjerenu samo od strane poslodavca.

Ovjerenu tiskanicu prijave o ozljedi na radu izabranom doktoru opće/obiteljske medicine može dostaviti i osigurana osoba za koju se podnosi prijava o ozljedi na radu odnosno član obitelji osigurane osobe.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti

Kod prijave ozljede na radu koja se dogodila u obavljanju poslova vezanih uz poslovanje poslodavca – obveznika podnošenja prijave treba priložiti:

 • presliku cjelokupne medicinske dokumentacija vezana uz nastalu ozljedu
 • pisanu izjavu osiguranika o okolnostima nastanka ozljede
 • pisanu izjavu očevidaca o okolnostima vezanim uz ozljedu (ako postoji i ako je moguće)
 • pisanu izjavu poslodavca ako podaci u prijavi sadržavaju određene nepreciznosti i dvojbe (na traženje Zavoda, ako je potrebno)
 • presliku zapisnika o inspekcijskom nadzoru nadležne inspekcije rada (ako je nadzor obavljen)
 • preslika zapisnika o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova od strane nadležne PU MUP-a RH (ako je ispitivanje obavljeno)

Kod prijave ozljede koja je posljedica prometne nesreće treba priložiti i:

 • presliku zapisnika o očevidu PP PU MUP-a RH. Ako se policija nije pozivala obavezno naznačiti da policija nije pozvana te priložiti Izjavu osiguranika i/ili EU izvješće o prometnoj nezgodi
 • preslika evidencije o radom vremenu na dan ozljede
 • presliku putnog naloga u slučaju da je u pitanju ozljeda koja se dogodila na službenom putu

Kod ozljede čija je posljedica smrt ozlijeđene osobe treba priložiti i presliku obdukcijskog nalaza.

Ako za osiguranu osoba u roku od 3 godine od isteka roka od 8 dana za podnošenje prijave se ne podnese prijava, ta osoba gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti od strane HZZO-a (prekluzivni rok).

 

PRIJAVA PROFESIONALNE BOLESTI

Kao i za prijavu ozljede, rok za prijavu profesionalne bolesti je 8 dana od dana kada je osigurana osoba primila ispravu zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije doktora specijaliste medicine rada kojom joj je dijagnosticirana profesionalna bolest.

Profesionalna bolest prijavljuje se popunjavanjem i ovjeravanjem tiskanice PB. Tiskanica prijave o profesionalnoj bolesti sadrži sljedeće podatke koje popunjava poslodavac - obveznik podnošenja prijave o profesionalnoj bolesti:

 • A. Podaci o poslodavcu (podatke od rednog broja 01. do 08.)
 • B. Podaci o oboljeloj osobi (podatke od rednog broja 09. do 26.)
 • C. Podaci o neposrednom rukovoditelju (podatke od rednog broja 27. do 28.)

Podatke pod točkama A, B, C ovjerava svojim potpisom i pečatom odgovorna osoba kod poslodavca. Dostava popunjene i ovjerene tiskanice o profesionalnoj bolesti izabranom doktoru opće/obiteljske medicine te potom sa svom potrebnom dokumentacijom nadležnom uredu/službi HZZO-a isti je kao i kod tiskanica prijava o ozljedi na radu.

 

Na kraju valja napomenuti da bolovanje vezano uz ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest otvara izabrani doktor opće/obiteljske medicine.

 

Dokumenti za preuzimanje

Autor: Administrator, 31. 03. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: ozljeda na radu, zaštita na radu, profesionalna bolest, bolovanje, doktor

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više