Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

U Narodnim novinama izašao je Pravilnik koji definira uvjete za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.

Ovaj pravilnik se odnosi i na poslodavce koji će za svoje potrebe obavljati poslove zaštite na radu i na osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu kroz ugovorno vođenje.

Pravilnik propisuje uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu:

  1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,

  2. izrada procjene rizika,

  3. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu),

  4. ispitivanje radne opreme i

  5. ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Također, pravilnik propisuje da fizičke osobe koje su samozaposlene ili pravne osobe sa jednim zaposlenim mogu obavljati poslove zaštite na radu za poslodavce koji zapošljavaju do uključivo 49 zaposlenika i provoditi osposobljavanje radnika (za rad na siguran način i osposobljavanje poslodavca, odnosno ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika).

Cijeli pravilnik možete preuzeti ovdje.

Pravilnik stupa na snagu 2. listopada i tvrtkama koje su ovlaštenja ishodila po starim propisima daje rok od 9 mjeseci za podnošenje zahtjeva za izdavanjem ovlaštenja za obavljanjem zaštite na radu. Tvrtke koje to ne učine ili ga ne podnesu u zadanom roku neće više moći obavljati poslove zaštite na radu. Nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju izdanog ovlaštenja izvršit će komisija Zavoda za unaprijeđenje zaštite na radu najkasnije 6 mjeseci nakon izdavanja, a nakon toga najmanje jednom u svake 3 godine. Pri tom valja naglasiti članak 15. stavak 3: " Ovlaštena osoba snosi troškove komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja iz članka 12. ovoga Pravilnika (naknadu članovima komisije, putne troškove, dnevnice i smještaj).", dakle svaki nadzor plaća tvrtka koju se revidira, kao i troškove objave rješenja u Narodnim novinama.

Autor: Administrator, 30. 09. 2014

Kategorije: zaštita na radu, pravilnik

Ključne riječi: zaštita na radu, pravilnik, poslovi zaštite na radu, osposobljavanje, rad na siguran način

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više