Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

U Narodnim novinama, broju 112, izašao je Pravilnik o obavljanju poslova ZNR koji uređuje uvjete i obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca.

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14) propisuje da poslove  zaštite na radu kod poslodavca može obavljati stručnjak zaštite na radu koji može biti stručnjak I. ili II. stupnja. Stručnjak bi trebao biti iz područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti ili područja koje odgovara djelatnosti poslodavca.

Osoba može raditi kao stručnjak zaštite na radu I. stupnja ako ima najmanje srednju stručnu spremu i položila je opći dio stručnog ispita ili ima priznat status stručnjaka ZNR ili posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovne ustanove. Osoba stručnjak zaštite na radu II. stupnja osoba je s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu-

Više o stručnjacima zaštite na radu pročitajte u sljedećem članku - Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita koji propisuje način osposobljavanja i načine prijave i polaganja stručnih ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu.

Nadalje, pravilnik propisuje na koje načine poslodavac može samostalno obavljati poslove zaštite na radu.

Ako je poslodavac fizička osoba koja zapošljava do (uključivo) 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati sam ako ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja ili ako je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja ili ako je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojima je obuhvaćena i materija zaštite na radu ili je položio majstorski ispit kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu.

Kod poslodavaca koji nisu fizičke osobe i zapošljavaju do 49 radnika poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a ako preko 70% radnika radi na poslovima s posebnim uvjetima rada tada poslove zaštite na radu mora obavljati najmanje jedan stručnjak II. stupnja.

Poslodavci sa 50 i više zaposlenih, do uključivo 249, poslove zaštite na radu moraju povjeriti najmanje jednom stručnjaku ZNR II. stupnja. Izuzetak su poslodavci kod kojih 80% radnika radi na poslovima s malim rizicima tada obavljanje zaštite na radu mogu povjeriti stručnjaku I. stupnja.

Poslodavci s 250 do 499 zaposlenih poslove zaštite na radu obavljaju jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja i jedan II. stupnja plus dodatni stručnjak II. stupnja na svakih daljnjih 500 zaposlenih. Izuzetak su tvrtke sa više od 80% zaposlenih na poslovima s malim rizicima i s više od 500 zaposlenih - kod njih poslove zaštite na radu obavljaju samo jedan stručnjak I. stupnja i jedan stručnjak II. stupnja.

Valja napomenuti i to da ovaj pravilnik stupa na snagu već 2. listopada, ali poslodavcima ostavlja rok od 9 mjeseci za usklađivanje obavljanja poslova zaštite na radu.

Autor: Administrator, 30. 09. 2014

Kategorije: zaštita na radu, pravilnik

Ključne riječi: pravilnik, zaštita na radu, poslovi zaštite na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više