Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika

Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika.

Ovim pravilnikom definira se zaštita na radu kod napora i opterećenja kod rukovanja tereta poput dizanja, spuštanja, povlačenja, guranja, prenošenja, pomicanja ili držanja tereta snagom ruku ili tijela, kod obavljanja ponavljajućih zadataka koji uključuju česte ponavljajuće pokrete sustava za kretanje, izloženosti radnika radu u ergonomski neodgovarajućem položaju (neprirodnom i prisilnom položaju koji se pojavljuje u radu, npr. čučanje, klečanje, izvijeni ili sagnuti položaj tijela). Pravilnik se bavi i psihofiziološkim naporima, stresom na radnom mjestu, naporima kod rada s računalom ili uporabom osobne zaštitne opreme te za sve navedeno daje prijedloge i obveze kako minimizirati napore i štetnosti po zdravlje radnika.

 

STATODINAMIČKI NAPORI su napori koji se javljaju kod rukovanja teretom, neergonomskih položaja tijela i ponavljajućih zadataka. Poslodavac je obvezan provesti radnje i organizirati rad na način da, kad god je to moguće, izbjegnu ponavljajući zadaci te se teret mora rukovati ne ručno, već korištenjem odgovarajuće opreme i sredstava za prijenos i prijevoz tereta.

U slučaju da to nije moguće potrebno je osigurati odgovarajuća pomagala za smanjenje rizika od oštećenja sustava za kretanje tijela i procijeniti rizike za sigurnost i zdravlje radnika, pri čemu treba voditi računa o veličini tereta, stabilnosti, naporu koju zahtijeva rad, osobinama radnog okoliša (ima li dovoljno prostora za obavljanje posla, ravnini poda, opasnosti od pada, spoticanja i razlici u visini rada i slično), trajanju posla, koliki intenzitet fizičke snage zahtijeva rad, u kakvom položaju je tijelo radnika kod rada te ima li radnik određene fizičke nedostatke za obavljanje posla, je li radna odjeća prikladna za obavljanje tih zadataka te treba li provesti dodatne edukacije ili osposobljavanja za sigurnu provedbu radnog zadatka.

Radnike je potrebno upoznati sa razinom rizika za zdravlje kod rada s teretima, osposobiti ih za siguran rad kod ovih poslova definiranih pravilnikom, upoznati s težinom tereta i težištem ako je teret neujednačen, upoznati radnike s odgovarajućim programom vježbi za rasterećivanje i važnosti provedbe vježbi te pravilnog rukovanja teretom.

PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI vežu se na psihičke napore i stres na radnom mjestu. Definiraju se psihosocijalnim rizicima i pravilnik donosi popis rizika koje je potrebno uzeti u obzir. U slučaju velikog psihosocijalnog rizika kod provedbi mjera prevencije sudjeluju specijalisti medicine rada te po potrebi psiholozi. Potrebno je provesti edukaciju o prevenciji ovih rizika i odgovarajuće preventivne mjere kad radnik pokazuje simptome bolesti uzrokovane psihosocijalnim rizicima.

NAPORI PRI RADU NA RADČUNALU uključuju napore zbog dugotrajnog sjedenja, ponavljajućih pokreta i napora vida. Od ovog pravilnika izuzeta su računala u prijevoznim sredstvima, računala namijenjena javnoj uporabi, prijenosna računala koja se ne koriste za stalni rad na mjestu rada, blagajne i slična računala s malim zaslonom. Poslodavac mora planirati poslove rada tako da se povremeno rad na računalu izmjenjuje s drugim aktivnostima, odnosno osigurati minimalno pauzu od 5 minuta svakih sat vremena te upoznati s vježbama rasterećenja. Radnici moraju biti upoznati s rizicima za zdravlje, vježbama i korištenju odmora; a poslodavac mora o svom trošku osigurati redovite preglede vida prije zapošljavanja na ovakvo radno mjesto te svakih 5 godina do navršene 45. godine starosti radnika, odnosno svake 3 godine nakon toga te dodatno na zahtjev radnika ukoliko osjeti tegobe vezane uz rad na računalu.

Cijeli pravilnik, skupa s prilozima vezanim za određivanje opterećenja možete PREUZETI OVDJE.

Autor: Administrator, 06. 06. 2021

Kategorije: pravilnik, zaštita na radu

Ključne riječi: pravilnik, zaštita na radu, napori, rad na računalu, pregled vida, prenošenje tereta, rad s teretom

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više