Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Požarna preventiva

Požarna preventiva

Požarna preventiva obuhvaća sve mjere koje na bilo kakav način doprinose smanjenju rizika nastanka požara, poput obrazovanja stanovništva kako se ponašati i paziti da ne dođe do požara.

Pod ovim pojmom mogli bi obuhvatiti sve mjere koje na bilo kakav način doprinose smanjenju rizika nastanka požara. One mogu obuhvaćati obrazovanje ljudi kako se ponašati i paziti da ne dođe do požara, ali i osposobljavanje za početno gašenje ako do njega dođe.

Uzroci nastanka požara su mnogobrojni i razlikuju se po raznim karakteristikama, no ono što je zajedničko svima je polazišna točka - nepažnja čovjeka.
Uzrok požara može biti otvoreni plamen koji nije ugašen kada je to bilo moguće, kratki spoj u električnim instalacijama ili termičko preopterećenje vodova, statički elektricitet, kemijske reakcije zapaljenja i samozagrijavanja te toplina koja se razvija usred procesa trenja, sudara i slično.

U prostorima gdje je velika koncentracija lako zapaljivih materijala (plinova, prašina itd.) uzrok požara može biti i električni uređaj - grijalica, žarulja ili radijatori i ostalo. U takvim prostorima potrebno je osigurati smanjenje koncentracije zapaljvih tvari osiguravanjem dobre ventilacije prostora ili koristiti opremu u ex izvedbi.

Ukoliko je došlo do požara potrebno ga je što prije staviti pod kontrolu i spriječiti njegovo širenje. Širenje se može ograničiti zatvaranjem požara u prostore ograđene vatrootpornim zidovima i vratima te općenito vatrootpornom konstrukcijom. Širenje požara može uzrokovati zapaljenje cijelog objekta i čak prijeći na susjedne objekte te uzrokovati znatno veće požare.
Vatra koja nastane u određenom dijelu objekta se neće odmah proširiti na cijeli objekt. Prvo će zahvatiti prostoriju u kojoj se nalazi, a zatim, kada izgore pregrade koje dijele tu prostoriju od ostalih (zid, vrata, prozor) doći će do širenja požara. Stoga se može zaključiti da je zgrada sigurnija ukoliko je više ispresijecana raznim pregradama.

Ukoliko dođe do velikog požara potrebno je evakuirati objekt i pozvati vatrogasne postrojbe. Evakuacijski put mora biti što kraći i jasno označen te poznat svim zaposlenicima i ostalim ljudima koji se zateknu u tom prostoru. Također mora biti prohodan kako bi evakuacija bila uspješna. 

Maksimalna duljina evakuacijskih puteva definirana je Pravilnikom te za hotele, stambene građevine i industriju iznosi 30 m, obrazovne ustanove i domove 45 m, a poslovne prostore najviše 60 m.

Autor: Administrator, 17. 09. 2014

Kategorije: zaštita na radu, zaštita od požara

Ključne riječi: požar, zaštita od požara, preventiva, prevencija požara, gašenje požara

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više